06 | 01 | 2020 | door: Ave Luth

Gesprekstechnieken

Bij een goed gesprek komt meer kijken dan duidelijk onder woorden brengen wat je wilt zeggen. Duidelijke doelen stellen en aandacht geven aan je gesprekspartner zijn minstens zo belangrijk. Hieronder 6 tips voor een effectief gesprek.

Tip 1: Luister!

Veel mensen luisteren niet echt. Ze zijn vooral bezig met te bedenken wat ze zelf gaan zeggen. In een goed gesprek luister je zorgvuldig naar je gesprekpartner en reageer je daarop, zonder gelijk je eigen verhaal af te steken of tot een afspraak of oplossing te willen komen.

Tip 2: Vat samen

Geef aan het einde van het gesprek, maar ook tussendoor, steeds een samenvatting van wat er besproken is. Dit doe je om te checken of jullie elkaar goed begrepen hebben, maar ook om te laten zien dat je goed geluisterd hebt.

Tip 3: Stel (open) vragen

Vooral als je het niet eens bent met je gesprekspartner, kun je snel vervallen in je eigen oordeel. ‘Daar klopt niets van.’ Door vragen te stellen kun je erachter komen waarom iemand iets zegt. Stel ook gerust vragen als je iets niet begrijpt. Dat is niet ‘dom’.

Tip 4: Zorg voor een gezamenlijk doel

Formuleer aan het begin van het gesprek gezamenlijk wat jullie met het gesprek willen bereiken. Dat kan van alles zijn: een afspraak maken, standpunten uitwisselen en een discussie voeren, informatie uitwisselen, problemen bespreken etc. Doe je dit niet dan is het voor beide partijen onduidelijk wanneer het gesprek afgelopen is.

Tip 5: Leef je in in je gesprekspartner

Als je niet begrijpt wie je gesprekspartner is, is het lastig om tot een goed gesprek te komen. Zorg er dus voor dat je erachter komt wat hem beweegt, wat hij weet, wat hij wil of hoe hij zich voelt. Dan kun je je eigen communicatie daarop afstemmen.

Tip 6: Zorg voor een prettige sfeer

Eigenlijk komen alle bovenstaande tips hierin samen: geef aandacht. Zorg verder voor goed oogcontact, een ontspannen gezichtsuitdrukking en een actieve luisterhouding.

Meer informatie

Wil je meer weten over gesprekstechnieken? Bekijk dan onze training Basis gesprekstechnieken. Voor iedereen die in de zorg werkt hebben we daarnaast een training gesprekstechnieken die speciaal is afgestemd op de zorgpraktijk. Iets voor jou? Bekijk het bij onze omschrijving van de training Gesprekstechnieken in de zorg. Voor advies op maat: neem direct contact met ons op!

04 | 06 | 2018 | door: Ave Luth

Kort en Bondig schrijven

Het is een kunst: kort en bondig schrijven. Als u zinnen lang maakt, zijn ze vaak snel onduidelijk en verslapt de aandacht van de lezer binnen in een mum van tijd. Neem de volgende tips ter harte als u graag wat korter en bondiger zou willen schrijven:

Tip 1: Houd uw zinnen kort. Ga uit van een gemiddelde van vijftien woorden per zin.

Tip 2: Houd uw zinnen eenvoudig: maximaal één bijzin bij een hoofdzin.

Tip 3: Schrijf actief: gebruik geen lijdende vorm (geen ‘worden’).

Tip 4: Schrijf direct: gebruik zo min mogelijk hulpwerkwoorden (zullen, kunnen).

Tip 5: Zorg voor duidelijke verwijzingen (die, dat).

Tip 6: Zorg voor duidelijke structuuraanduiders (omdat, hoewel).

Meer informatie
Wilt u meer weten over Kort en Bondig schrijven? Bekijk dan onze training Kort en Bondig schrijven eens! Of neem direct contact met ons op voor advies op maat.

29 | 06 | 2015 | door: Erik van der Spek

Sneller schrijven

U moet goede teksten produceren in beperkte tijd. Met deze concrete tips schrijft u teksten op snelheid zonder aan kwaliteit in te binden.

Tip 1: Zorg voor een efficiënt schrijfproces

 • Formuleer voordat u gaat schrijven een probleemstelling of centrale vraag. Met behulp van een scherp geformuleerde probleemstelling kunt u uw tekst hechter structureren.
 • Zorg vervolgens voor een goed tekstschema, voordat u een letter op papier zet. Een tekstschema bevat alle aspecten die u aan de orde wilt stellen in een logische volgorde.

Tip 2: Gebruik een vaste tekststructuurSneller schrijven
Waarom steeds opnieuw het wiel uitvinden? Maak gebruik van vaste structuren:

 • probleemstructuur
 • maatregelstructuur
 • evaluatiestructuur
 • handelingsstructuur
 • ontwerpstructuur
 • onderzoeksstructuur

Tip 3: Formuleer snel en goed

 • Beperk de zinslengte tot ongeveer twee regels. Met langere zinnen maakt u het zowel voor uzelf als voor uw lezer onnodig ingewikkeld.
 • Begin altijd met de hoofdzin, gevolgd door maximaal één bijzin.
 • Ga uit van de basisvolgorde van het Nederlands: onderwerp-werkwoord-rest. Of: geef in elke zin antwoord op de vraag ‘Wie doet wat?’

Meer informatie
Wilt u meer weten over teksten schrijven? Bekijk dan onze training Kort en bondig schrijven! Of neem direct contact met ons op voor advies op maat.

29 | 06 | 2015 | door: Erik van der Spek

SMART-doelen schrijven

Het SMART-principe is het eenvoudig en eenduidig opstellen en controleren van doelstellingen. De letters van SMART staan voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

SMART kan op allerlei vakgebieden toegepast worden (bijvoorbeeld zorg, IT en overheid) en wordt vooral gebruikt bij projectmanagement. Ook voor veel verschillende tekstsoorten is SMART geschikt.

Met deze vijf tips weet u zeker dat u deze methode correct gebruikt en maximaal benut.

Tip 1: Gebruik de W-vragen (wie, wat, waar, wanneer, waarom, welke, etc.) om de S (= Specifiek) in te vullen.

Tip 2: Zorg dat uw doelen meetbare elementen hebben en dat u tijdstippen opneemt in uw doel: de M (= Meetbaar) en de T (= Tijdgebonden) zijn de opvallendste SMART-elementen.

Tip 3: De A (= Acceptabel) en de R (= Realistisch) zijn de vaagste onderdelen van SMART. Wees kritisch op het vereiste draagvlak en het realiteitsgehalte van een doelstelling.SMART-doelen schrijven

Tip 4: Overweeg een doel SMARTI te maken. De I staat hierbij voor ‘inspirerend’ en ‘uitdagend’.

Tip 5: Gebruik SMART niet alleen om uw doelen helder te krijgen, maar gebruik het ook om de rest van uw tekst (plan, rapport, advies, beleidsstuk) zo helder en duidelijk mogelijk te krijgen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over SMART? Bekijk dan onze training SMART rapporteren en adviseren! Of neem direct contact met ons op voor advies op maat.

29 | 06 | 2015 | door: Erik van der Spek

Schrijven voor het beeldscherm

Het is een uitdaging om te schrijven voor het beeldscherm. Door welk scherm en met welk systeem kijkt de bezoeker naar uw tekst? Het is belangrijk om goed na te denken over een beeldschermtekst, omdat een lezer zelf bepaalt of hij een webpagina bezoekt.

U weet vooraf vaak niet hoe uw teksten op het beeldscherm van de lezer verschijnen. Heeft uw lezer een 15-, een 17- of een 20-inch beeldscherm en welke resolutie heeft het beeldscherm? Of leest de bezoeker van uw website de tekst op zijn mobiele telefoon of op zijn tablet? Beeldschermlezers zijn vaak ongeduldig. Bevalt de pagina hem niet? Dan is hij zo weer weg.

De volgende 6 tips helpen om dit te voorkomen.

Tip 1: Zorg voor een inleiding (lead) die als samenvatting van de pagina functioneert.
Op deze manier wordt het voor de lezer meteen duidelijk waar de tekst over gaat. Hij kan dan makkelijk bepalen of hij verder wilt lezen.

Tip 2: Beantwoord in de kop en inleiding de belangrijkste w-vragen (wie, wat, waar, waarom, wanneer).
De lezer kan zo meteen een duidelijk en volledig beeld krijgen van het onderwerp en het doel van de tekst. Het is dus meteen duidelijk wat de tekst te bieschrijven voor het beeldschermden heeft.

Tip 3: Zorg ervoor dat de tekst op meer niveaus leesbaar is. Samenvattend in de kop en inleiding en gedetailleerd in de rest van de tekst.
Zo kan de lezer met weinig tijd ook een juist en volledig beeld van de tekst krijgen. Heeft hij behoefte aan meer details? Dan kan hij de rest van de tekst lezen. De lezer kan de tekst dus zowel snel als gedetailleerd lezen, net wat hij zelf wil.

Tip 4: Zorg voor korte tekstblokken.
Dit zorgt ervoor dat de tekst overzichtelijk blijft. Lange stukken tekst kunnen een lezer afschrikken en dat kan er weer voor zorgen dat je lezer afhaakt. Bovendien krijgt de lezer snel een inzicht in de opbouw van de tekst.

Tip 5: Maak gebruik van tussenkopjes.
Tussenkopjes zorgen voor overzicht en een duidelijke structuur. Beeldschermlezers lezen een tekst vaak ‘scannend’. Ze lezen dus niet lineair, maar scannen de pagina, net zoals je de voorpagina van een krant scant. Tussenkopjes maken dit makkelijker.

Tip 6: Maak gebruik van opsommingen
Opsommingen zorgen, net als tussenkopjes en korte tekstblokken, voor een overzichtelijke pagina. De lezer is in staat om snel relevante informatie te achterhalen, mocht hij geen tijd of zin hebben om de hele tekst te lezen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over webteksten schrijven? Bekijk dan onze training Webteksten schrijven! Of neem direct contact met ons op voor advies op maat.

29 | 06 | 2015 | door: Erik van der Spek

Schrijven op B1-niveau

Veel bedrijven en organisaties, zoals gemeenten en zorgverzekeraars, willen hun teksten op B1-niveau schrijven. Maar wat is B1? En hoe schrijft u precies op B1-niveau? Volg onze tien tips!

Wat is B1?
De term B1 is afkomstig uit het Europese Referentiekader (ERK) voor talen. Het ERK kent zes niveaus: A1 is het laagste, C2 het hoogste. B1 staat in deze indeling voor ‘halfgevorderde’, een soort beginner-plus. Deze niveaus worden vooral gebruikt in het vreemdetalenonderwijs, om de taalvaardigheid in een vreemde taal te bepalen.

Tien tips voor B1Schrijven op B1-niveau

Tip 1: Houd uw zinnen kort. Ga uit van een gemiddelde van tien woorden per zin.

Tip 2: Houd uw zinnen eenvoudig: maximaal één bijzin bij een hoofdzin.

Tip 3: Schrijf actief: gebruik geen lijdende vorm (geen ‘worden’).

Tip 4: Schrijf direct: gebruik zo min mogelijk hulpwerkwoorden (zullen, kunnen).

Tip 5: Schrijf eigentijds: gebruik geen stoffige of ‘ambtelijke’ uitdrukkingen.

Tip 6: Schrijf letterlijk: gebruik geen beeldspraak

Tip 7: Maak gebruik van veel gebruikte woorden; raadpleeg zo nodig een woordenlijst op internet.

Tip 8: Omschrijf nieuwe of moeilijke begrippen duidelijk (niet meer dan twee per tekst).

Tip 9: Zorg voor duidelijke verwijzingen (die, dat).

Tip 10: Zorg voor duidelijke structuuraanduiders (omdat, hoewel).

Meer informatie
Wilt u meer weten over schrijven op B1-niveau? Bekijk dan onze training Schrijven op B1-niveau! Of neem direct contact met ons op voor advies op maat.

29 | 06 | 2015 | door: Erik van der Spek

Ontslagbrieven schrijven

Ontslagbrieven zijn de moeilijkste brieven om te schrijven. Want hoe vertel je iemand vriendelijk maar duidelijk dat hij wordt bedankt voor de ‘bewezen diensten’? De volgende tips kunnen u helpen.

Tip 1: Is het ontslag al mondeling meegedeeld? Verwijs dan in de brief naar dit gesprek.

Ontslagbrieven schrijvenTip 2: Plaats de onaangename boodschap in een context. Geef bijvoorbeeld in de inleiding aan dat het bedrijf gaat reorganiseren om de recessie te overleven.

Tip 3: Formuleer het slechte nieuws zo volledig en duidelijk mogelijk.

Tip 4: Kies een vriendelijke, maar zakelijke stijl.

Tip 5: Beperk u niet tot de boodschap zelf, maar geef wat extra informatie. Bijvoorbeeld over de procedure van het ontslag of geef aan hoe de medewerker tegen de maatregel in beroep kan gaan.

Tip 6: Sluit de brief positief af door de medewerker te bedanken voor de bewezen diensten en wens hem het beste voor de toekomst.

Meer informatie
Wilt u meer weten over brieven schrijven? Bekijk dan onze training Heldere, zakelijke brieven en e-mails schrijven! Of neem direct contact met ons op voor advies op maat.

29 | 06 | 2015 | door: Erik van der Spek

Een rapport samenvatten

Het samenvatten van een rapport is een lastige klus. Welke informatie moet erin komen en hoe orden je die vervolgens? Met de volgende tips komt u een heel eind.

Tip 1: Probeer het rapport in twee A4’tjes samen te vatten.Rapporten

Tip 2: Houd de doelgroep voor ogen: selecteer de informatie die voor uw lezers interessant is.

Tip 3: Neem de aanleiding, het doel van de tekst, de werkwijze, de argumenten en de conclusies en aanbevelingen in de samenvatting op.

Tip 4: Zet de belangrijkste informatie voorop. Begin dus met de conclusies uit het rapport en ga daarna verder met de onderbouwing.

Tip 5: Gebruik zo min mogelijk woorden, maar verval niet in telegramstijl.

Tip 6: Kies voor tussenkopjes bij alinea’s. Dat zorgt voor overzicht.

Tip 7: Blijf zo dicht mogelijk bij spreektaal.

Meer informatie
Wilt u meer weten over rapporteren? Bekijk dan onze training Adviesrapporten schrijven! Of neem direct contact met ons op voor advies op maat.

29 | 06 | 2015 | door: Erik van der Spek

Offertes schrijven

Offertes zijn de eerste stap op weg naar een nieuwe opdracht. Daarom is het natuurlijk erg belangrijk om er goed mee voor de dag te komen. Een aantal tips voor een succesvolle offerte leest u hier.

Tip 1: Geef een duidelijke titelOfferte schrijven
Geef uw offerte een duidelijke titel mee. Zet er dus niet alleen “Offerte” boven, maar bijvoorbeeld “Offerte voor het ontwikkelen van documentatie bij de Tiger III”.

Tip 2: Gebruik een synoniem van ‘offerte’
Offerte is niet echt een mooi, helder woord. Waarom zou u het bijvoorbeeld niet vervangen door ‘voorstel’? Dat is veel helderder en persoonlijker. Een voorstel kan ook mondeling, dus heel persoonlijk gedaan worden, terwijl een offerte meteen doet denken aan een statig stuk papier.

Tip 3: Denk vanuit de klant
Houd bij het schrijven altijd uw potentiële klant in het vizier. Beschrijf niet alleen wat uw product allemaal wel niet kan, maar besteed ook aandacht aan de voordelen die het voor uw klant heeft. Denk in zijn straatje.

Tip 4: Geef wat extra informatie
Probeer de klant handige informatie te geven, waar hij niet om gevraagd heeft. U laat zo zien dat u de klant belangrijk vindt.

Tip 5: Maak een goede indeling
Net als bij iedere andere tekst geldt ook voor een offerte dat hij goed gestructureerd moet zijn. Deel de tekst zo in dat het onderscheid tussen inleiding en aanbieding duidelijk is. Zo kan de lezer snel de informatie vinden die hij zoekt.

Meer informatie
Wilt u meer weten over offertes schrijven? Bekijk dan onze training Wervende offertes een aanbestedingen schrijven! Of neem direct contact met ons op voor advies op maat.

29 | 06 | 2015 | door: Erik van der Spek

Klantvriendelijke brieven schrijven

Veel klantbrieven zijn onduidelijk, onvriendelijk, ouderwets en lopen vaak niet in de pas met de rest van de externe communicatie. Tegenwoordig zijn klanten een stuk mondiger dan vroeger. Als de manier waarop u met ze correspondeert hen niet bevalt, zoeken ze een andere leverancier. Om uw klanten vast te houden, moet u de toon en de inhoud van uw klantbrieven veranderen.

Hoe schrijft u een goede brief?Klantvriendelijke brieven schrijven
Een goede klantbrief is vriendelijk, duidelijk en roept geen vragen op. De volgende tips helpen u bij het schrijven van een klantvriendelijke brief.

Tip 1: Zet de kern van de boodschap direct in de eerste zin. Laat de lezer niet zoeken naar het antwoord op de vraag ‘waar gaat dit over?’

Tip 2: Wees niet te formeel, maar schrijf in spreektaal.

Tip 3: Schrijf actief en gebruik geen lijdende vormen (zinnen met ‘worden’).

Tip 4: Vermijd vaktermen. De lezer is vaak niet bekend met de termen die u gebruikt in uw vakgebied.

Tip 5: Schrijf servicegericht: leg de nadruk op wat u wél kunt, niet op wat u niet kunt.

Tip 6: Plaats waar mogelijk een bedankje of excuses.

Tip 7: Bied alternatieven aan als u ‘nee’ moet verkopen.

Tip 8: Wees duidelijk. Schrijf bijvoorbeeld ‘u krijgt binnen vijf dagen antwoord op uw vraag’, in plaats van het woord ‘binnenkort’ te gebruiken.

Meer informatie
Wilt u meer weten over brieven schrijven? Bekijk dan onze training Heldere, zakelijke brieven en e-mails schrijven! Of neem direct contact met ons op voor advies op maat.

29 | 06 | 2015 | door: Erik van der Spek

Effectief e-mailen

De ‘killer applicatie’ van zowel internet als intranet is natuurlijk e-mail. Het is snel, goedkoop en bovenal erg makkelijk. E-mail is dan ook niet meer weg te denken als communicatiemiddel. Het blijkt dat mensen in e-mail veel slordiger schrijven dan in brieven, terwijl ook e-mails vaak voor officiële correspondentie worden gebruikt. Maar ook voor e-mail gelden regels. Hier vindt u enkele belangrijke tips voor effectieve e-mail.

Tip 1: Zorg voor een heldere onderwerpregel.Effectief e-mailen
E-mail is een snel medium. De lezer wil direct weten waar hij aan toe is. Vul daarom het onderwerpveld altijd in, en wel zo dat het de lading van de mail dekt. Probeer in twee of drie woorden de kern van uw mailtje te verwoorden.

Tip 2: Geef uw mailtjes een heldere structuur.
E-mailberichten zijn bij voorkeur kort en worden vaak scannend gelezen. Een goede structuur is dus belangrijk. Zorg voor: een inleiding waarin aanleiding, doel en onderwerp staan, een kern met duidelijke alinea’s en een goede afsluiting. Probeer in de eerste alinea minimaal 3 tot 4 van de 5 W’s (wie, wat, waar, wanneer, waarom) te beantwoorden.

Tip 3: Splits meervoudige boodschappen op.
E-mails bestaan gemiddeld uit twee of drie tekstblokken. Als u meer wilt vertellen, kunt u uw boodschap het best over meerdere mailtjes verdelen: het vergroot de kans dat uw mededelingen ook echt gelezen worden.

Tip 4: Maak onderscheid tussen een formele en een informele mail.
Alle typische zaken die u wel in e-mail en niet in een gewone brief tegenkomt, zoals smileys, afkortingen en onconventionele spelling of interpunctie, zijn natuurlijk prima in informele mailtjes. Gebruik ze echter nooit bij zakelijke mail.

Tip 5: Neem de tijd en herlees uw bericht voor u op ‘verzenden’ drukt.
De grootste ergernis van e-mailontvangers is het krankzinnige aantal spel- en tikfouten dat men vaak in mailtjes aantreft. Druk (belangrijke) mailtjes dus af voordat u ze verstuurt en lees deze kritisch na.

Meer informatie
Wilt u meer weten over e-mailen? Bekijk dan onze training Heldere, zakelijke brieven en e-mails schrijven! Of neem direct contact met ons op voor advies op maat.

29 | 06 | 2015 | door: Erik van der Spek

Creatief schrijven

U schrijft heldere, leesbare teksten, maar u mist soms de creativiteit om uw teksten echt levendig te maken. Met de volgende vijf tips kun u er iets aan doen.

Tip 1: Gebruik de vijf W-vragen
Gebruik de journalistieke vijf W-vragen om leuke invalshoeken voor uw teksten te vinden. U koppelt elke W-vraag (wie, wat, waar, wanneer en waarom) aan het onderwerp van uw tekst. Dit levert een hele lijst van mogelijke (sub)onderwerpen op. U kunt van één vraag immers wel tien maken. Verrassende invalshoeken te over! En het werkt altijd (en snel).

Creatief schrijven

Tip 2: Gebruik vergelijkingen, citaten, voorbeelden en anekdotes
Maak uw tekst levendiger. Probeer eens te werken met een metafoor, citaten, voorbeelden, anekdotes… U hoeft daarvoor helemaal niet ver te zoeken. Een vergadering kunt u vergelijken met een voetbalwedstrijd, het halen van een diploma met het beklimmen van een berg. Ga vooral na wat u van uw doelgroep weet. Wat vindt die interessant?

Tip 3: Zorg voor inspiratie met speedwriting
Een goede manier om ideeën te genereren is speedwriting. Daarbij neemt u een leeg vel papier of een leeg Word-document en vervolgens begint u zonder ophouden 10 minuten lang te schrijven over uw onderwerp. Denk niet teveel na en blijf doorschrijven. De kunst is om te blijven schrijven, juist als u denkt dat uw inspiratie op is. U wordt dan namelijk gedwongen om verder te denken en dan komen de creatieve ideeën tevoorschijn.

Tip 4: Houd uw doelgroep in het oog
Ken uw lezer: u kunt uw lezer pas verrassen als u weet wat hij verwacht. Zet een foto van de doelgroep op uw bureau en schrijf alsof u hen letterlijk toespreekt. U komt daarmee los van uw ‘schrijftaal’ en komt dichter bij uw ‘spreektaal’.

Tip 5: Maak uw tekst persoonlijk
Breng wat persoonlijkheid in uw teksten: spreek de lezer direct aan met u, stel de lezer vragen en kies een persoonlijke invalshoek.

Meer informatie
Wilt u meer weten over creatief schrijven? Bekijk dan onze training Creatief schrijven! Of neem direct contact met ons op voor advies op maat.

29 | 06 | 2015 | door: Erik van der Spek

Coachend redigeren

Zelf goed kunnen schrijven is één ding, maar anderen begeleiden en sturen bij hun schrijftaken, vergt daarnaast nog vele extra vaardigheden. Wij geven u onze vier toptips om een goede schrijfcoach te worden.

Tip 1: Zorg voor een goede auteursinstructie
Veel schrijvers voelen intuïtief wel aan dat een tekst beter kan, maar zijn zich niet bewust van de kwaliteitseisen waaraan een tekst moet voldoen. Geef ook deze dus vooraf.

Tip 2: Coach op het juiste moment
Niets is voor een schrijver zo frustrerend als te laat feedback krijgen: zorg dus dat u met uw commentaar komt voordat de tekst af is. Goed commentaar geeft u in verschillende rondes: houd gedurende het hele schrijfproces de vinger aan de pols.

Tip 3: Houd u aan de feedbackregels
Formuleer altijd in ik-boodschappen. Daarnaast is het belangrijk om, naast negatieve feedback, ook positieve en constructieve feedback te geven. Deze feedback kan het best concreet en gericht zijn. Richt u dus op de schrijftaak en niet op de persoon.

Tip 4: Leer uw schrijveCoachend redigerenrs om te gaan met feedback
Feedback ontvangen is ook een kunst: veel mensen kunnen slecht met kritiek omgaan. Uw schrijvers moeten feedback niet opvatten als persoonlijke kritiek. Ze moeten leren om niet meteen in de verdediging te schieten. Het is beter om door te vragen naar de bedoeling van de feedback en om waardering voor de feedback te tonen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over coachend redigeren? Bekijk dan onze training Coachend redigeren! Of neem direct contact met ons op voor advies op maat.

29 | 06 | 2015 | door: Erik van der Spek

Beter notuleren

‘Wie notuleert er even?’ Bij deze vraag vallen vergaderingen vaak opvallend stil. Iedereen wil in een vergadering graag zijn zegje doen, maar om van al dat gepraat ook nog een verslag te maken, dat gaat velen te ver. Het maken van notulen kost immers erg veel tijd en als ze er dan eindelijk zijn, belanden de meeste notulen ook nog ongelezen in de prullenbak. Hoe kan het anders?

Tip 1: Bepaal het doel per agendapunt

Bepaal voorafgaand aan de vergadering wat van elk agendapunt het doel is, zodat u weet wat u kunt verwachten. Moet er over een punt eeNotuleren met de laptopn besluit genomen worden, wordt er alleen informatie gegeven of is het een discussiepunt om de meningen te peilen?

Tip 2: Bepaal uw doelgroep

Zorg dat u een goed beeld hebt van de doelgroep voor wie u de notulen schrijft. Zo kunt u bijvoorbeeld rekening houden met het gebruik van jargon en afkortingen.

Tip 3: Gebruik een kolommenschema

Als het goed is heeft elk agendapunt dat besproken wordt, dezelfde structuur, namelijk:
– Wat is het probleem?
– Wat zijn de oorzaken?
– Wat zijn mogelijke oplossingen?
– Wat wordt er besloten?
U kunt dus gemakkelijk werken met een kolommenschema, waarin u elke kolom een kop geeft: Probleem – Oorzaken – Oplossingen – Besluit. Dit schema kunt u naderhand invullen op basis van uw aantekeningen, of direct tijdens de vergadering.

Tip 4: Werk uw notulen rustig en gestructureerd uit

Onderschat het uitwerken van notulen niet! Officieel heeft u op elk uur vergadertijd recht op vier uur uitwerktijd. Zorg er ook voor dat u de notulen op een rustige plek kunt uitwerken. Zorg er tijdens het uitwerken voor dat u de notulen goed structureert. Maak een duidelijke kop met daarin het onderwerp, de datum, de aan- en afwezigen en een overzicht van de behandelde agendapunten. Geef vervolgens elk agendapunt een eigen kopje.

Meer informatie

Wilt u meer weten over notuleren? Bekijk dan onze training Notuleren (met de laptop)! Of neem direct contact met ons op voor advies op maat.

25 | 06 | 2015 | door: Erik van der Spek

Spelling: los of aan elkaar?

Veel sites hebben een FAQ-lijst. Een goede Nederlandse vertaling voor dit onderdeel is Veelgestelde vragen. Of is het toch Veel gestelde vragen? En hoe zit het met woorden zoals ten( )minste en ten( )slotte?

Klein betekenisverschilSpelling
Zowel veel gesteld als veelgesteld kan dienen als bijvoeglijke combinatie bij het zelfstandig naamwoord vragen. Er zit echter een betekenisverschil tussen de twee schrijfwijzen:
• Veel gestelde vragen: willekeurige verzameling van gestelde vragen.
• Veelgestelde vragen: vragen die keer-op-keer (frequent) gesteld zijn.

Als u twijfelt, kun u ook letten op de intonatie: bij veelgestelde vragen hoort u alleen een klemtoon op veel, in tegenstelling tot veel gestelde vragen.

Grotere betekenisverschillen
Het verschil tussen veelgestelde en veel gestelde is klein en bijna filosofisch te noemen. Andere woordcombinaties hebben echter grotere betekenisverschillen waar veel schrijvers nog steeds aan voorbij gaan. Denk maar eens aan teneinde, tenminste en tenslotte. De los geschreven combinaties hebben een letterlijke betekenis, terwijl de aaneengeschreven versies een afwijkende betekenis krijgen.

 • Ten einde – De vergadering is ten einde (voorbij).
 • Teneinde – Er komt een inentingscampagne teneinde (om) de vogelpest tegen te gaan.
 • Ten minste – Die opdracht gaat ten minste (minstens) vijfduizend euro opleveren.
 • Tenminste – Walibi is leuk, tenminste (althans), als je van achtbanen houdt.
 • Ten slotte – Ten slotte (tot slot) klikt u op de Verzenden-knop.
 • Tenslotte – Het is tenslotte (per slot van rekening) de voorkeur van de directeur.

Meer weten?
Wilt u meer weten over spelling? Bekijk dan onze training Spelling en taalvaardigheid! Of neem direct contact met ons op voor advies op maat.

25 | 06 | 2015 | door: Erik van der Spek

Overtuigend argumenteren

In het heetst van het debat is het van groot belang dat u kunt blijven vertrouwen op uw argumentatie. Die moet dus goed doortimmerd zijn. Met deze tips komt u beslagen ten ijs.

Tip 1: Bereid u goed voor
Vergeet nooit uw voorbereiding: dit is de veilige haven waarnaar u altijd terug kunt keren. Een goede spreker kent niet alleen zijn eigen argumenten en sterke kanten daarvan, maar weet ook welke zwakke plekken zijn verhaal herbergt. En, nog belangrijker, een goed debater weet hoe hij zijn zwakke plekken verhult.

Tip 2: Zorg voor een goede argumentatiestructuur
Een goede argumentatiestructuur is goud waard, maar zeer moeilijk om op te stellen. Check uw argumentatiestructuur op alle schakels! Wees zeer kritisch op uw eigen betooglijnen. Denk hierbij aan de drieslag. Al het goede komt in drieën en dat geldt ook voor bijdragen aan een discussie. Drie argumenten zijn goed te behappen voor uw publiek en als u voorbOvertuigend argumentereneelden bij uw standpunt geeft, probeer dan ook te profiteren van de klassieke drieslag.

Tip 3: Verlevendig uw betoog
Verlevendig uw betoog met voorbeelden, beeldspaak en vergelijkingen. Niets is zo krachtig als een goed getroffen vergelijking. Weet u nog hoe populair Bos werd toen hij Fortis en ING van de ondergang redde? Dat was met name te danken aan zijn sterke beeldspraak.

Tip 4: Reageer effectief op drogredenen
Roep nooit ‘dat is een drogreden’, als u er één herkend hebt, maar haal deze angel op een effectievere manier uit het gesprek. Laat duidelijk blijken dat u de drogreden hebt herkend, reageer effectief en maak duidelijk dat u deze niet de doorslag laat geven in de discussie.

Meer informatie
Wilt u meer weten over overtuigen? Bekijk dan onze trainingen Overtuigend schrijven en Argumenteren in een notendop! Of neem direct contact met ons op voor advies op maat.

25 | 06 | 2015 | door: Erik van der Spek

Klantgericht telefoneren

Bijna iedereen telefoneert dagelijks, maar dat wil niet zeggen dat we ook allemaal goed kunnen telefoneren. Met deze vier tips komt u een heel eind.

Tip 1: Onthoud de naam van degene aan de andere kant van de lijn.
Als u niet goed bent in het onthouden van namen, schrijf de naam dan direct op. Als u de naam van uw gesprekspartner nog een keer noemt in het gesprek, toont dat interesse en betrokkenheid. Bovendien maakt het een onprofessionele indruk als u aan het eind van het gesprek nogmaals naar de naam moet vragen.

klantgericht telefoneren

Tip 2: Glimlach en spreek niet te snel.
Het klinkt misschien raar, maar glimlach tijdens het telefoneren. Hierdoor gaat uw stem iets hoger klinken, wat aangenamer klinkt. U straalt bovendien meer enthousiasme uit. Spreek daarnaast niet te snel. Bedenk dat uw gesprekspartner u niet kan zien en dus alleen op het geluid van uw stem af moet gaan. Laat de ander altijd uitspreken en wacht steeds even met uw antwoord.

Tip 3: Neem de telefoon zo snel mogelijk op.
Het blijkt dat bellers snel geïrriteerd raken als ze moeten wachten: al bij de derde keer overgaan! Als u de telefoon opneemt, zeg dan niet meteen uw naam, maar liever eerst goedemorgen of goedemiddag. Dat geeft de beller de kans om even aan uw stem te wennen, waardoor hij uw naam goed zal verstaan.

Tip 4: Varieer in uw taalgebruik en wees duidelijk bij het doorverbinden.
Als u een beller doorverbindt, zeg dan met wie u hem doorverbindt. Dus u verbindt hem niet door met de afdeling Verkoop, maar met de heer Van Ham. Probeer eens iets anders dan “Momentje, ik verbind u door” of “Bedankt voor het wachten”. Varieer in uw taalgebruik, dat maakt een telefoongesprek veel aangenamer.

Meer informatie
Wilt u meer weten over telefoneren? Bekijk dan onze training Klantgericht telefoneren! Of neem direct contact met ons op voor advies op maat.

25 | 06 | 2015 | door: Erik van der Spek

6 tips voor een succesvolle Facebookpagina

Geen Facebookpagina hebben is voor bedrijven ondenkbaar. Alleen een kale Facebookpagina is echter niet genoeg. Hoe maakt u uw zakelijke bedrijfspagina zo aantrekkelijk mogelijk ? Met deze zes tips maakt u uw pagina onweerstaanbaar.

Tip 1: Zorg voor een goede omslagfoto
Een goede omslagfoto (de grote fotobalk bovenin) laat in een oogopslag zien wie je bent en wat je doet. Zorg voor daarom voor een goed vormgegeven en sprekende foto in de juiste afmeting (851×315 pixels). U kunt ook tekst in uw omslagfoto shoppen (bijvoorbeeld uw webadres).Facebook

Tip 2: Zorg ervoor dat het ‘Info-blokje’ goed gevuld is
Linksonder de omslagfoto staat een blokje tekst met info over uw pagina. Gebruik dit slim en vul hier kort en krachtig in waar u voor staat en wat de volgers aan u hebben. Ook hier kunt u uw eigen website invullen: mensen kunnen dan direct doorklikken als ze willen.

Tip 3: Update uw Facebookpagina regelmatig
Een optimale Facebookpagina heeft 20-28 updates per maand. Ongeveer iedere dag een update dus en soms een ‘rustdag’. Meer wordt irritant, minder is te stil.


Tip 4: Overschat het belang van uw pagina niet

De pagina zelf bezoeken uw fans waarschijnlijk maar een of twee keer. Als ze uw pagina geliked hebben, volgen ze u via hun nieuwsoverzicht. Uw updates zijn dus vele malen belangrijker dan uw pagina!

Tip 5: Gebruik humor!
Facebook is een medium dat draait om dingen die mensen leuk vinden. Vandaar de knop ‘Vind ik leuk’. Probeer uw updates daarom altijd met een flinke dosis humor op te leuken. Bijvoorbeeld met een grappig plaatje, een overdrijving of een woordspeling.

Tip 6: Bekijk de statistieken van uw pagina aandachtig
Er staan enorm veel statistieken op uw pagina. Dat is handig om erachter te komen wat uw doelgroep leuk vindt. Zoek bijvoorbeeld eens naar de update met het grootste bereik. Wat was dat voor een update? Hoe laat hebt u hem geplaatst? Hoeveel keer is hij bekeken?

Meer informatie
Wilt u meer weten over het zakelijk gebruiken van sociale media? Bekijk dan onze training Zakelijke social media! Of neem direct contact met ons op voor advies op maat.

25 | 06 | 2015 | door: Erik van der Spek

E-learning ontwikkelen

Een e-learning of een online training ontwikkelen is niet makkelijk. Normaal gesproken krijg je als trainer feedback van je cursisten. Je ziet het wanneer je niet duidelijk genoeg bent of wanneer je te snel gaat. Bij een e-learning is dit niet het geval. Hier volgen een aantal tips om een effectieve e-learning te ontwikkelen.

e-learning ontwikkelen

Tip 1: Bereid u goed voor

 • Focus op wat u wilt bereiken. Wat verwacht u dat uw publiek bereikt – kan of weet – na het doorlopen van uw e-learning? Laat u onderweg niet afleiden van uw doel. Zet uw doel vooraf uiteen in één alinea van maximaal zes regels. Bedenk ook goed waar behoefte aan is bij uw publiek.
 • Begin met een eenvoudige e-learning voordat u een kostbaar pakket aanschaft. Hoewel het ontwerp er wel toe doet, moeten het ontwerp en de techniek vooral de inhoud ondersteunen. Zorg er ook voor dat u niet doorschiet in het ontwerp ten koste van de inhoud. Onthoud: content is king!
 • Verdeel uw e-learning over zinvolle beheersbare secties die de gebruiker in overzichtelijke tijd kan behappen. Zorg voor feedback na elk onderdeel en wees u ervan bewust dat u e-learning altijd kunt combineren met de meer traditionele leermethoden.

Tip 2: Maak de tekst duidelijk

 • Schrijf zo helder mogelijk. Vermijd dus ambtelijke woorden en jargon en hanteer een actieve en persoonlijke stijl.
 • Houd de tekst kort en krachtig. Schrap overbodige woorden en zinnen en deel lange zinnen op in twee zinnen. Plaats een verbindingswoord in de tweede zin: daarom, immers, echter et cetera. Schrijf beknopt en werk veelvuldig met (informatieve) kopjes. Deel een langere tekst voor het beeldscherm altijd op in alinea’s van maximaal vijf regels.

Tip 3: Gebruik zinvolle afbeeldingen

 • Afbeeldingen moeten iets toevoegen en aansluiten bij de achtergrond van de lezer. Kies plaatjes altijd zorgvuldig uit en zorg voor een zinvolle relatie met de tekst. De gebruiker moet de relatie tussen het beeld en de tekst zien.
 • Plaatjes vullen aan, maar vervangen niet. Een goed geschreven tekst heeft geen plaatje nodig. Voeg daarom nooit zomaar een plaatje toe.

Meer informatie
Wilt u meer weten over e-learnings maken? Neem dan contact met ons op voor advies op maat. Wilt u een e-learning volgen? Kijk dan op onze pagina met e-learnings.

21 | 05 | 2015 | door: Erik van der Spek

Boze brieven beantwoorden

Elk bedrijf krijgt wel eens brieven van boze klanten. Sommige schrijvers uiten alleen hun ongenoegen. Anderen doorspekken hun brieven met vloeken en drieletterwoorden. De laatste categorie kunt u zonder meer negeren. Bij de eerste categorie valt misschien nog wat te redden door een nette brief terug te schrijven. Nieuwe klanten liggen nu eenmaal niet voor het oprapen.Boze brieven beantwoorden

Tip 1: Schrijf een beleefde en correcte brief en blijf klantvriendelijk. U kunt de klant zelfs bedanken voor de klacht. U heeft daarmee namelijk de kans om iets negatiefs om te zetten in iets positief. De klant voelt zich serieus genomen en zal makkelijker afkoelen.

Tip 2: Verwijt de klant niet dat hij ongemanierd of onbeschoft is.

Tip 3: Kies voor een neutrale toon: ‘Het spijt ons dat u ontevreden bent over ons product.’

Tip 4: Laat uw brief nog een of twee dagen liggen. Staat u dan nog steeds achter de tekst, dan kunt u hem versturen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het beantwoorden van brieven? Bekijk dan onze training Heldere, zakelijke brieven en e-mails schrijven! Of neem direct contact met ons op voor advies op maat.

14 | 05 | 2015 | door: admin

Effectief vergaderen

Hoewel de bedoelingen van de deelnemers meestal goed zijn, monden vergaderingen vaak uit in lange, oeverloze en chaotische discussies. Effectief vergaderen is dan ook niet eenvoudig: goede bedoelingen alleen zijn niet voldoende. Maar als u onderstaande tips ter harte neemt, houdt u meer tijd over voor het ‘echte’ werk.

Tip 1: Verspreid de agendapunten onder de deelnemers.
Het liefst een paar dagen van tevoren. Op deze manier weet u precies waar u het over gaat hebben, net als de andere deelnemers van de vergadering. Door de vergaderpunten te verspreiden onder de deelnemers hebt u meteen structuur aangebracht in de vergadering.effectief vergaderen

Tip 2: Maak een tijdsplanning en houd u daaraan.
Op deze manier voorkomt u dat bepaalde agendapunten helemaal niet meer aan bod komen. Bovendien wordt het met een tijdsplanning makkelijker om discussies die nergens toe leiden netjes af te kappen. Grijp dus in als bepaalde onderwerpen te veel tijd in beslag nemen.

Tip 3: Behandel de belangrijkste punten eerst.
Op deze manier weet u zeker dat alle belangrijke punten aan bod komen en dat iedereen zijn aandacht er nog bij heeft. Het is verstandig om nooit langer dan een uur te vergaderen.

Tip 4: Zorg voor duidelijke fasen in de vergadering.
Een goede voorzitter zorgt voor duidelijke fasen. Ieder agendapunt eindigt met een samenvatting en met concrete afspraken: wie doet wat en wanneer? Op deze manier zijn de actiepunten voor iedereen duidelijk. Als het ene agendapunt is afgesloten, kan het volgende agendapunt worden ingeleid.

Tip 5: Zorg voor interactie tussen de deelnemers.
Het is belangrijk dat alle deelnemers actief deelnemen aan een vergadering. Als voorzitter probeert u dit te bevorderen. Het is de bedoeling dat iedereen elkaars standpunten respecteert en dat men naar elkaar luistert.

Meer informatie
Wilt u meer weten over constructief vergaderen? Bekijk dan onze training Effectief vergaderen! Of neem direct contact met ons op voor advies op maat.

 

Contact? Bel 035 - 623 77 85 of mail info@hvds.nl