02 | 06 | 2016 | door: Hans Rochat

Tip van de dag

U wilt graag dat u likes en shares krijgt op uw Facebook-update. Die kans is het grootst als u mooie of grappige plaatjes of filmpjes gebruikt. Alleen tekst genereert verreweg de minste interactie.

31 | 03 | 2015 | door: Hans Rochat

Tip van de dag

Probeer eens te werken met een metafoor, een vergelijking. Die hoeft u helemaal niet zover te zoeken. Een vergadering kunt u vergelijken met een voetbalwedstrijd, het halen van een diploma met het beklimmen van een berg. Ga vooral na wat u van uw doelgroep weet. Wat vindt die interessant?

31 | 03 | 2015 | door: Hans Rochat

Tip van de dag

Overtuigend argumenteren begint met een goede voorbereiding. Een goede spreker kent niet alleen de sterke kant van zijn argumentatie, maar ook de zwakke plekken. En, nog belangrijker, een goed debater weet hoe hij zijn zwakke plekken verhult.

31 | 03 | 2015 | door: Hans Rochat

Tip van de dag

Bereid ook als notulist uw vergadering goed voor. Noteer bijvoorbeeld van elk agendapunt het doel, zodat u weet wat u kunt verwachten. Moet de vergadering een besluit nemen, staat informatie-uitwisselen centraal of is het een discussiepunt om de meningen te peilen?

31 | 03 | 2015 | door: Hans Rochat

Tip van de dag

Genereer ideeën voor uw teksten met speedwriting. Neem een leeg vel papier en schrijf vervolgens zonder ophouden 10 minuten lang over uw onderwerp. Denk niet teveel na en blijf doorschrijven. De kunst is om te blijven schrijven, juist als u denkt dat uw inspiratie op is. U wordt dan namelijk gedwongen om verder te denken en dan komen de creatieve ideeën tevoorschijn.

31 | 03 | 2015 | door: Hans Rochat

Tip van de dag

Zet de belangrijkste informatie van uw alinea in de eerste zin. De lezer weet dan direct waar deze over gaat. Ook is uw tekst dan snel te lezen.

31 | 03 | 2015 | door: Hans Rochat

Tip van de dag

Maak uw tekst ‘oprolbaar’. Dat betekent dat het belangrijkste bovenaan staat en het minst belangrijke onderaan. Dat is schrijven volgens het piramideprincipe.

31 | 03 | 2015 | door: Hans Rochat

Tip van de dag

Zorg in e-mails voor een heldere onderwerpsregel. Uw lezer wil direct weten waar hij aan toe is. Vul daarom het onderwerpveld altijd in, en wel zo dat het de lading van de mail dekt.

31 | 03 | 2015 | door: Hans Rochat

Tip van de dag

Onthoud de naam van degene aan de andere kant van de lijn als u wordt gebeld. Als u de naam van uw gesprekspartner nog een keer noemt in het gesprek, toont dat interesse en betrokkenheid. Bovendien maakt het een onprofessionele indruk als u aan het eind van het gesprek nogmaals naar de naam moet vragen.

31 | 03 | 2015 | door: Hans Rochat

Tip van de dag

Zet een foto van uw doelgroep op uw bureau en schrijf alsof u hen letterlijk toespreekt. U komt daarmee los van uw ‘schrijftaal’ en komt dichter bij uw ‘spreektaal’.

Contact? Bel 035 - 623 77 85 of mail info@hvds.nl