Handleidingen en gebruiksaanwijzingen

Handleidingen en gebruiksaanwijzingen liggen wat betreft inhoud dicht bij elkaar. Toch spreken we vaker over gebruiksaanwijzingen waar het gaat om (kleine) apparaten en over handleidingen bij software en grotere apparaten en machines.

Gebruiksaanwijzingen

Een goede gebruiksaanwijzing is voor veel consumentenartikelen onontbeerlijk. De gebruiker moet weten hoe hij efficiënt en vooral veilig met een product kan omgaan. Bovendien bent u vaak verplicht uw producten van gebruiksaanwijzingen te voorzien (CE-normen).

Wij ontwikkelen professionele gebruiksaanwijzingen, waarin:

  • aan de gestelde normen is voldaan
  • begrijpelijke en bondige instructies staan
  • duidelijke afbeeldingen zijn toegevoegd

Handleidingen

In een handleiding is beschreven hoe software werkt of hoe u een machine bedient. Hierbij is de doelgroep erg belangrijk. Zo zal een handleiding voor laagopgeleide eindgebruikers er heel anders uitzien dan een naslagwerk voor een ervaren systeembeheerder. Maar ook de verschillende rollen die een gebruiker kan hebben bepalen de inhoud van de documentatie.

Wij schrijven handleidingen voor uiteenlopende producten en afgestemd op de gewenste doelgroepen en geldende richtlijnen, zoals de voorgeschreven Machinerichtlijn voor het veilig gebruik van machines. Wij geven ook advies over het beheer van uw handleiding en welk programma (authoring-tool) daarvoor het meest geschikt is.

Offerte schrijven

 

Contact? Bel 035 - 623 77 85 of mail info@hvds.nl
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.