Home » ING: e-learning over risicobeheersing

ING: e-learning over risicobeheersing

ING moet permanente (bij)scholing bieden aan grote groepen medewerkers. De instroom is groot en medewerkers wisselen regelmatig van functie. Bovendien gaan de ontwikkelingen in de bancaire wereld snel, ook op het gebied van regelgeving. Daarom maakt ING in toenemende mate gebruik van e-learning om medewerkers in staat te stellen zelf de nodige kennis en vaardigheden te verwerven. Hendrikx Van der Spek is content provider op het gebied van e-learning en Qualified Supplier van ING.

De vraag
ING wilde alle retail-medewerkers van ING Bank Nederland een training op het gebied van Customer Due Diligence (CDD) laten volgen. Bij CDD gaat het erom dat de medewerkers zich goed bewust zijn welke risico’s een klant met zich mee kan brengen. Het doel van CDD is onder meer te voorkomen dat criminele of terroristische organisaties gebruik kunnen maken van banken om hun doeleinden te realiseren. CDD betekent dus dat personen en bedrijven intensiever gescreend worden.

De oplossing
In nauw overleg met ING ontwierp en schreef Hendrikx Van der Spek de e-learningmodule ‘Ken je klant’. Daarin wordt in tekst, beeld en met behulp van vragen duidelijk gemaakt welke risico’s er spelen bij klantencontacten en hoe medewerker en bank daarmee om moeten gaan. Op een speelse en interactieve wijze kunnen de medewerkers steeds nagaan wat de gevolgen zijn voor klant, bank en medewerker. Deze module is door ruim 8.000 medewerkers gevolgd.

Klik hier voor meer informatie over e-learning bij Hendrikx Van der Spek

Bekijk hier onze andere projecten en klanten.

 

Contact? Bel 035 - 623 77 85 of mail info@hvds.nl
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.