Home » Blended learning, de ideale onderwijsmix
Blog11 | 04 | 2016 | door: Willem Hendrikx

Blended learning, de ideale onderwijsmix

De term ‘blended learning’ ontstond aan het begin van deze eeuw. Sindsdien zetten steeds meer (onderwijs)instellingen blended learning in; blended learning is het ‘nieuwe leren’. Maar wat bedoelen we nu precies met blended learning? Is er één definitie voor te geven, of verstaat iedereen er iets anders onder?

Mix van e-learning en traditioneel onderwijs

Blended learning is een mix van e-learning en traditioneel (klassikaal) onderwijs. Wie de term blended learning googelt, zal zien dat elke instelling die dit gemengde leren aanbiedt, die twee onderdelen op de een of andere manier combineert. Maar wat in die mix precies de verhouding is tussen online en offline leren, is heel verschillend. Volgens Amerikaanse onderzoekers moet bij blended learning 30 tot 79 procent van het onderwijs online worden aangeboden. Dat is een ruime marge, die maakt dat een onderwijsvorm al gauw ‘blended’ te noemen is.

Focus op voordelen van blended learning

Het algemene doel van blended learning is dat een leerling of cursist meer leert dan hij zou doen met alleen online of alleen klassikaal onderwijs. De twee soorten onderwijs moeten elkaar aanvullen, maar er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Instellingen geven hun blended learning op verschillende manieren vorm om hun doel te bereiken. Ze leggen de focus op een van de voordelen van blended learning.

  • Leren van elkaar in een groep
    Doordat de cursisten informatie online al tot zich hebben genomen, is er bij een klassikale bespreking van die stof meer tijd om van elkaar te leren en elkaar verder te helpen. Als de focus op dit ‘leren van elkaar’ ligt, zal het aandeel e-learning minder groot zijn dan het deel dat ‘classroom’ wordt aangeboden.
  • Leren op je eigen tempo en tijd
    Als je met blended learning iedereen van dienst wil zijn die weinig tijd heeft voor klassikale ontmoetingen, zal de focus liggen op e-learning. De cursist bepaalt dan zelf wanneer hij leert en hoe snel.
  • Leren door interactie
    Als cursisten online al opdrachten gemaakt hebben, weet een docent of trainer al wat hun sterke en zwakke punten zijn. Zo ziet hij waar hij extra aandacht aan moet besteden in het onderwijs dat hij face-to-face geeft.

Invulling van blended learning varieert

De algemene definitie van blended learning is dus wel eenduidig: het is een mix van online en offline leren. Maar hoe blended learning vervolgens vorm krijgt, kan verschillen. De een legt de nadruk meer op e-learning en de ander op ‘classroom-learning’. Ook verschilt de volgorde van beide: soms doen cursisten vooraf een e-learning, waardoor er tijdens de cursus of workshop direct geoefend kan worden. En soms is e-learning bedoeld om na de training informatie te herhalen of om verdiepende theorie of extra opdrachten aan te bieden.

Maar welke definitie of vorm je ook hanteert, blended learning is niet meer weg te denken uit onderwijsland. Blended is het nieuwe leren!

11 | 04 | 2016 | door: Willem Hendrikx
Contact? Bel 035 - 623 77 85 of mail info@hvds.nl
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.