Home » Het dilemma: Schrijven leer je maar op één manier… door het veel te doen…
Blog23 | 05 | 2017 | door: Willem Hendrikx

Het dilemma: Schrijven leer je maar op één manier… door het veel te doen…

“En er regelmatig goede feedback op te krijgen” voegen we er dan meteen aan toe. De transfer van communicatietrainingen in het algemeen, en schrijfvaardigheidstrainingen in het bijzonder, valt of staat met het motto: “oefenen, oefenen, oefenen”. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar?

Er zijn veel oorzaken aan te wijzen waardoor trainingen en workshops in schriftelijke vaardigheden hun doel soms niet bereiken. Veel van deze oorzaken gelden ook voor andere trainingen zoals:

  • Onduidelijkheid over het doel van de training
  • Ongemotiveerde deelnemers
  • Onrealistische verwachtingen van de opdrachtgever

Maar de belangrijkste oorzaken zijn het gebrek aan oefentijd en gebrek aan opbouwende feedback op de geschreven teksten van de deelnemers ná de training of de workshop.

Natraject belangrijk

Met andere woorden: de transfer van trainingen in schriftelijke vaardigheden valt of staat met het natraject. Alleen met een doordacht en motiverend natraject lukt het ons om de schrijfvaardigheid van onze deelnemers structureel te verbeteren.

Transfer bij Hendrikx Van der Spek

Om de deelnemers voldoende oefentijd, voldoende motivatie en voldoende feedback te geven hanteren we bij Hendrikx Van der Spek verschillende methodes:

  • Intensieve coaching

Na de training of workshop via skype, mail of telefoon. Veel van onze cursisten maken hier gedurende een bepaalde tijd gebruik van.

  • Positieve werkomgeving

Het samen met de opdrachtgever creëren van een positieve werkomgeving waarin tijd en aandacht is voor verbetering van teksten. Dit kan op verschillende manieren, zoals door het opleiden en inzetten van tekstcoaches, het opzetten van tekstintervisiegroepen of het aanbieden van een trainingscontinuüm met een aantal korte bijeenkomsten. Zelfs de tamelijk vanzelfsprekende toepassing van het “vierogenprincipe” voor alle uitgaande teksten levert hier een belangrijke bijdrage aan.

  • Blended learning

Het inzetten van een uitgekiende mix van e-learning, classroom learning, coaching en sociale media, is, mits goed uitgevoerd, een belangrijke strategische zet om tot een optimale transfer te komen. Bij blended learning komen groepsprocessen en individuele leerprocessen het beste tot hun recht.

Leren schrijven kost altijd tijd

Een goede transfer vraagt om tijd en motivatie, zowel aan de opdrachtgevers- als opdrachtnemerskant. Daarom is het belangrijk om hier bij de start van het opleidingstraject heel duidelijk over te zijn. Goed leren schrijven kost nu eenmaal tijd, vooral bij de cursist. De feitelijke trainingstijd valt in het niet bij de tijd die nodig is om de schrijfvaardigheid te oefenen.

Willem Hendrikx

23 | 05 | 2017 | door: Willem Hendrikx
Contact? Bel 035 - 623 77 85 of mail info@hvds.nl
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.