Home » Knikdenker: Baanbrekende innovatie, toch geen succes (over pulsvisserij)
Blog15 | 02 | 2019 | door: Ave Luth

Knikdenker: Baanbrekende innovatie, toch geen succes (over pulsvisserij)

Onze trainer Maarten Welkers heeft samen met trainer en coach Tijm Corporaal een rubriek over praktische, mooie en innovatieve ideeën: Knikdenker. In deze rubriek beschrijven ze ideeën die tot stand zijn gekomen door een slimme denkknik. Vandaag gaat de knikdenker over het actuele onderwerp pulsvisserij. Hieronder de inleiding op de knikdenker. De gehele blog staat op Maartens LinkedIn-pagina

Het kan haast niet missen. Ook jij hebt gehoord over de protesten tegen de pulsvisserij. De Europese Unie wenst een totaalverbod op deze vorm van vissen, waarbij door middel van stroomstootjes platvis wordt gevangen.

De reacties in de Nederlandse media waren fors. We noemen er een paar: “Een onbegrijpelijk besluit”, “Terechte woede en verontwaardiging bij vissers.”,  “De investering in een prachtige innovatie dreigt te moeten worden afgeschreven!”, “Dit is een besluit op emotie, niet gebaseerd op feiten”.

Door de argumenten voor pulsvisserij die ons ter ore kwamen, werd het onbegrip alleen maar groter:

  • Deze vorm van visserij is vernieuwend. Door de pulstechniek te gebruiken hoeft er niet met zware kettingen over de zeebodem te worden gesleept. Beter voor de zeebodem.
  • Door de lichtere netten zijn er lagere brandstofkosten. Beter voor het milieu.
  • De voorstanders claimen dat er minder bijvangst in de netten komt. Beter voor de vissen en andere zeedieren waarop niet gevist wordt.

“De visserij moest toch duurzamer: nou dat doen wij als de beste en nu dit!”, aldus de visserijsector.

Waar zit hier de knik?

Als het gaat om het ontwikkelen van een nieuwe innovatie, dan is het voortraject in de pulsvisserij goed vormgegeven. Er waren problemen en er is nagedacht over mogelijke ideeën om die problemen te kunnen ondervangen. Tot en met de ontwikkeling van prototypes om de innovatie te testen ging alles wat ons betreft volgens het boekje: de innovatie was baanbrekend, toepasbaar en nuttig. Alles leek te kloppen.

Alles? Nee toch niet.….

Lees hier verder of lees andere knikdenkers van Maarten.

Tijm Corporaal & Maarten Welkers

In zijn trainingen besteedt Maarten eerst aandacht aan de fase van idee-ontwikkeling. In de fase van implementatie van ideeën, zet hij graag werkvormen in die het ingebrachte idee onder druk zetten. Is het wel zo’n goed idee? Wat zijn redenen om het idee niet te omarmen? En kunnen we deze bezwaren onweerstaanbaar weerleggen? Nee, dan moeten we verder schaven, voordat we het idee gaan invoeren. Wil je meer weten over Maartens trainingen en bijvoorbeeld over hoe je zelf kunt adviseren over innovatie? Kijk dan eens naar de training Adviseren met Impact.

15 | 02 | 2019 | door: Ave Luth
Contact? Bel 035 - 623 77 85 of mail info@hvds.nl
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.