Home » Zomerworkshops Patiëntgericht schrijven & e-health een succes
Blog05 | 10 | 2017 | door: Ave Luth

Zomerworkshops Patiëntgericht schrijven & e-health een succes

Op 8 september organiseerden wij ter ere van ons 30-jarig bestaan drie korte workshops voor medische communicatie- en beleidsmedewerkers. Met 30 enthousiaste professionals discussieerden we over de ontwikkelingen op het gebied van patiëntcommunicatie en e-health.

Patiëntgericht schrijven op websites: 6 tips

Zomerworkshops

Erik van der Spek presenteerde zijn onderzoek naar de kwaliteit van websites van ziekenhuizen. Vindbaarheid, relevantie van de informatie en tekstkwaliteit stonden daarbij centraal. In deze Tekst en Content leest u er meer over. Zijn belangrijkste tips voor ziekenhuizen waren in ieder geval:

 • Ga na wat de veel voorkomende vragen van bezoekers zijn. Beantwoord die op de website op een logische manier.
 • Laat een aantal laagopgeleide bezoekers uw website eens testen en ga ernaast zitten.
 • Leer van elkaar: veel ziekenhuizen doen het uitstekend, maak daar gebruik van.
 • Vermijd jargon, patiëntenvoorlichting kan meestal zonder.
 • Kijk ook eens kritisch naar de naamgeving van afdelingen en poliklinieken.
 • Laat de patiëntenvoorlichting niet aan de dokter over.

Presenteren resultaten medisch onderzoek

In de deze workshop gingen de deelnemers zelf actief aan de slag met drie artikelen op basis van medisch onderzoek. Ze beantwoordden de vraag: Welk artikel is het beste en waarom? Trainer Annelies Buurman vatte de 5 succesfactoren voor een goed artik
el als volgt samen:

 • Schets de context van het onderzoek.
 • Zorg voor de human factor in je tekst.
 • Gebruik voorbeelden én gewonemensentaal.
 • Ga zeer zorgvuldig om met statistieken en percentages.
 • Gebruik de juiste kop en goede tussenkopjes.

E-health de do’s en don’ts

Willem Hendrikx ging tijdens zijn workshop met de deelnemers in discussie over de succesfactoren van e-health. Wat moet je niet doen en wat juist wel. Wat is een zinvol communicatiebeleid voor e-health? En waar in de organisatie ligt de verantwoordelijkheid? Zijn vuistregels voor digitale patiëntcommunicatie:

 • Patiëntcommunicatie is een gesprek, een dialoog.
 • De gesprekspartners zijn gelijkwaardig.
 • Spreek een taal die de patiënt begrijpt.
 • Manage de verwachtingen van de patiënt.
 • Reageer snel.

Als vervolg op deze zomerworkshops organiseren we op maandag 13 november de workshop Schrijven in gezonde taal. Een praktische workshop over schrijven op B1-niveau. De eigen teksten van de deelnemers staan hierbij centraal.

05 | 10 | 2017 | door: Ave Luth
Contact? Bel 035 - 623 77 85 of mail info@hvds.nl
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.