Home » Hendrikx Van der Spek volop aan de slag bij Rijkswaterstaat
Nieuws27 | 10 | 2017 | door: Willem Hendrikx

Hendrikx Van der Spek volop aan de slag bij Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) is verantwoordelijk voor het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem van Nederland. Om alle objecten, zoals tunnels, bruggen, sluizen, viaducten en wegwijzers te beheren, gebruikt RWS verschillende systemen. RWS is opgedeeld in zeven regio’s, die min of meer zelfstandig opereren. Het is daarom van groot belang dat medewerkers uit alle regio’s op dezelfde manier met deze systemen omgaan. Hendrikx Van der Spek helpt hierbij. We hebben inmiddels een aantal projecten voor RWS uitgevoerd en werken momenteel aan een tweetal nieuwe projecten, waarvan we er enkele hebben uitgelicht.

Handleidingen voor een beter gebruik

Een systeem kan niet zonder goede handleiding. Hoewel de leveranciers ervan vaak een handleiding meeleveren, heeft RWS veel maatwerk in de systemen laten bouwen. Bij twee van de gebruikte systemen, te weten ISAH en SignWeb, hebben wij dan ook maatwerkhandleidingen gemaakt. De handleiding van ISAH beschrijft niet alleen hoe gebruikers met de software om moeten gaan, maar ook welke processen er aan het werken met de software vooraf gaan. Wat eerst een softwarehandleiding zou worden, is uiteindelijk een proceshandleiding geworden, waarmee alle gebruikers gedwongen worden op dezelfde manier te werken.

Gebruikskaders voor uniforme werkwijze

De ISAH-handleiding ging al verder dan de software alleen, maar de gebruikskaders waaraan we momenteel werken richten zich bijna volledig op de processen en werkwijzen binnen RWS. De regio’s hebben gezamenlijk initiatief genomen om landelijk uniform te gaan werken om de objecten (tunnels, bruggen, etc.) beter te kunnen beheren.

In het verleden hadden regio’s ieder een eigen werkwijze voor bijvoorbeeld het beheer van de assetgegevens voor onderhoud. Nu werken de meeste regio’s met het pakket Ultimo. Om te zorgen dat de gebruikers uit alle regio’s op dezelfde manier met Ultimo werken, maar ook dezelfde werkwijze hanteren bij bijvoorbeeld wijzigingen in het pakket, heeft Marleen Overduin een gebruikskader ontwikkeld. Daarin is vastgelegd waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt, hoe Ultimo is opgebouwd en wat de afspraken zijn, wanneer een regio bijvoorbeeld extra functionaliteit in het systeem wil hebben. Tegelijk werken Marleen Overduin en Nadja Vromen samen aan het gebruikskader voor het EDMS Meridian, waarin technische documenten en tekeningen worden beheerd. De gebruikskaders helpen RWS om tot een eenduidige landelijke werkwijze te komen, waardoor de doelen van Rijkswaterstaat nog beter behaald kunnen worden.

27 | 10 | 2017 | door: Willem Hendrikx
Contact? Bel 035 - 623 77 85 of mail info@hvds.nl
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.