Home » Hendrikx Van der Spek en VNG: congrespartners sinds 2007
Nieuws01 | 04 | 2020 | door: Ave Luth

Hendrikx Van der Spek en VNG: congrespartners sinds 2007

Of de VNG nu congressen verzorgt onder de naam Congres- en Studiecentrum VNG, de VNG-Academie of onder hun nieuwe naam VNG Connect, één ding is sinds 2007 nooit veranderd: op bijna elk congres kunnen de deelnemers een deelsessie volgen van Hendrikx Van der Spek. Henri Raven heeft sinds 2007 vele onderwerpen besproken voor altijd enthousiaste deelnemers.

Schrijven voor het web, argumenteren, framing, creatief schrijven

Naast inhoudelijke deelsessies, kunnen deelnemers aan VNG-congressen ook altijd een aantal algemenere vaardighedensessies volgen. In 2007 verzorgde Henri, tijdens de Belastingconferentie in Veldhoven, voor het eerst zo’n workshop. In anderhalf uur raakten de deelnemers destijds vertrouwd met de toen nog redelijk revolutionaire eisen die aan beeldschermteksten gesteld konden worden. De workshop was een groot succes en werd als beste congresbijdrage beoordeeld. Vanaf dat moment heeft Henri dan ook nooit meer ontbroken op een Belastingcongres en volgden nog workshops over onder andere heldere uitspraken op WOZ-bezwaren (The wizard of WOZ), argumentatie in besluiten (Het overtuigendste besluit), framing (Frame the debate!), gespreks- en luistertechnieken (Luister en hoor!), Jip-en-Janneketaal (Is het zo begrijpelijk genoeg?) en creatief schrijven (Mag het iets creatiever, alstublieft?).

Belastingen, gemeentefinanciën en juridische zaken

Maar niet alleen voor belastingambtenaren bleken deze sessies in een behoefte te voorzien. Ook gemeentejuristen wilden graag meer weten over met name overtuigend argumenteren en helder schrijven, wat vanaf 2012 resulteerde in diverse bijdragen op dit vlak aan de Juridische Tweedaagse. Op het VNG congres Gemeentefinanciën in 2013 verzorgde Henri een framing-sessie, een onderwerp dat ook bij deze doelgroep zeer bruikbaar bleek en in goede aarde viel.

Inhoudelijk en ludiek

Hoe verschillend de behandelde onderwerpen en de doelgroepen ook mogen zijn, alle sessies vertonen toch een aantal belangrijke overeenkomsten. In korte tijd (de sessies duren gemiddeld tussen de vijf kwartier en tweeënhalf uur) krijgen de deelnemers op praktische wijze handvatten aangereikt die ze direct in hun werk kunnen toepassen. Bovendien kennen alle sessies een wedstrijdelement: bij elke sessie gaat uiteindelijk minstens één deelnemer met een prijs naar huis.

Hoog gewaardeerd

Veel bezoekers aan de Belastingconferentie volgen elk jaar de workshop van Henri. De reacties zijn ook altijd lovend: deelnemers waarderen met name de afwisseling van theorie en praktijk en de levendige presentatie. Op zijn beurt voelt Henri zich inmiddels ook als een vis in het water op een VNG Congres, waardoor hij altijd met een speciaal gevoel afreist naar het congrescentrum.

Mag het wat creatiever, alstublieft?

Ook dit jaar stond Henri (voor de 14e maal inmiddels) weer gepland op de Belastingconferentie van 17 en 18 maart in Papendal, met twee deelsessies onder de titel Mag het wat creatiever, alstublieft? Helaas kon deze conferentie niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Maar op 31 augustus is er een nieuwe kans: VNG Connect organiseert dan de Belastingconferentie op één dag en daar is ook Henri vast weer van de partij!

01 | 04 | 2020 | door: Ave Luth
Contact? Bel 035 - 623 77 85 of mail info@hvds.nl
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.