Home » Projecten en klanten » Nieuwe huisstijl via huistrainer

Nieuwe huisstijl via huistrainer

Zorgverzekeraar AGIS heeft een aantal roerige jaren achter de rug. De fusie tussen Anova, Zao en Anoz had natuurlijk heel wat voeten in de aarde. Niet alleen werden drie organisaties één, ook drie huisstijlen moesten worden omgevormd tot één huisstijl. Om deze in de hele organisatie bekendheid te geven, koos AGIS voor Hendrikx Van der Spek als partner.

De vraag

Hendrikx Van der Spek en AGIS zijn geen onbekenden voor elkaar: de afgelopen jaren werkte HvdS al mee aan de huisstijl van ZAO. HvdS herschreef alle standaardcorrespondentie en verzorgde vervolgens een uitgebreid trainingstraject voor de medewerkers van Zao, waarin de nieuwe huisstijl werd uitgedragen. Maar ook Anoz en Anova waren, als voorbereiding op de fusie, met soortgelijke trajecten bezig, zij het met hulp van andere bureaus. Kortom: ten tijde van de fusie wist niemand meer welke stijl nou echt de AGIS-huisstijl genoemd kon worden.

Toen de fusie een feit was, vond de afdeling Opleidingen van AGIS dat het tijd was voor duidelijkheid: bij één organisatie hoort ook één duidelijke huisstijl. Omdat bij de medewerkers echter niet altijd even bekend was wat die huisstijl dan precies inhield, kreeg HvdS de opdracht deze stijl duidelijk over te brengen in correspondentietrainingen.

De oplossing

Klachtenafhandelingsbrieven zijn voor een verzekeraar natuurlijk uitermate belangrijk als het gaat om een herkenbare en vooral ook klantvriendelijke benadering. Daarom nemen deze brieven in het hele huisstijl-opleidingstraject een bijzondere plaats in. Om teamleiders en andere belangstellenden binnen AGIS hiervan snel op de hoogte te brengen én om ze te enthousiasmeren voor het volgen van een complete training, verzorgde HvdS een kick-off middag. Tijdens deze sessie werden de nieuwe huisstijl en de consequenties ervan voor klachtenafhandelingsbrieven voor zo’n 80 belangstellenden kort en praktisch toegelicht.

Dat de bijeenkomst een succes was, bleek niet alleen uit de reacties die middag, maar vooral ook uit de zeer klantvriendelijke klachtenafhandelingsbrieven die die middag nog geschreven werden. Daarnaast viel er ook een groot aantal belangstellenden voor een volledige cursus te noteren.

Bekijk hier onze andere projecten en klanten.

Contact? Bel 035 - 623 77 85 of mail info@hvds.nl