Home » Projecten en klanten » Campagne Nederlandleeftmetwater.nl

Campagne Nederlandleeftmetwater.nl

Overheidscommunicatie tegen natte voeten: Nederland leeft met Water was de publiekscampagne van het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen over het waterbeleid voor de 21ste eeuw. In de campagne werden burgers directer betrokken bij het water. Op de website www.nederlandleeftmetwater.nl kon u lezen dat zo’n nieuw waterbeleid nodig is omdat het klimaat verandert: het gaat meer regenen en de zeespiegel stijgt. Nederland moet zich daarop voorbereiden. De tekstschrijvers van HVdS zorgden voor de content van de website.

200 waterprojecten

Het ministerie heeft ons gevraagd evenementen, projecten en actueel nieuws op de site te zetten en die informatie ook te onderhouden. Al eerder nam Hendrikx Van der Spek het initiatief om circa tweehonderd waterprojecten concreet te beschrijven op een apart gedeelte van de website. Klik hier voor informatie over de start van de campagne ‘Nederland leeft met water’.  

Nederland leeft met water

De oplossing

De projecten hebben we beschreven op basis van interviews en aanvullende informatie. HvdS beheerde de site en dat betekende dat we regelmatig nieuwe informatie toevoegden en bestaande informatie actueel hielden. Ook hebben we een communicatiegedeelte ingericht. Dit deel ondersteunde communicatieafdelingen van de overheid die werken aan water. Op de website kwamen onder meer best practices van geslaagde communicatietrajecten voor. Op deze manier konden zowel burgers als medewerkers aan de slag met de site. De campagne is inmiddels afgesloten. 

Bekijk hier onze andere projecten en klanten.

Contact? Bel 035 - 623 77 85 of mail info@hvds.nl
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.