SURFnet

SURFnet is een Nederlandse organisatie die via een internet-computernetwerk hogescholen, universiteiten, academische ziekenhuizen, onderzoeksinstituten en andere wetenschappelijke instellingen met elkaar laat communiceren. SURFnet zorgt ervoor dat onderzoekers, docenten en studenten kunnen samenwerken met behulp van ICT. De organisatie richt zich op het stimuleren, ontwikkelen en exploiteren van een hybride netwerk. SURFnet maakt deel uit van SURF, waarin Nederlandse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen samenwerken op ICT-gebied

Het probleem
SURFnet publiceert regelmatig rapporten waarin deskundigen een deelgebied op het snijvlak van ICT, onderwijs en onderzoek in kaart brengen. In de afgelopen jaren heeft SURFnet bijvoorbeeld rapporten uitgebracht over open textbooks, privacy bij gebruik van learning analytics, research support, online onderwijs en nog veel meer. Deze rapporten hebben gemeen dat ze vaak technische onderwerpen op een inzichtelijke manier moeten duidelijk maken. Bovendien zijn er vaak verschillende auteurs aan verbonden die verschillende schrijfstijlen combineren.

De oplossing
Hendrikx Van der Spek heeft veel ervaring met zowel het werkterrein van SURF als de academische wereld. Ons bureau heeft tien jaar lang het jaarverslag verzorgd van SURFsara, een van de werkmaatschappijen binnen SURF. Daardoor zijn we goed thuis in de ICT-toepassingen binnen het hoger onderwijs. Wij redigeren de aangeleverde teksten, zorgen voor interne consistentie en maken de teksten leesbaar voor een breed publiek. Waar nodig kunnen we tekstelementen toevoegen, bijvoorbeeld een inleiding of samenvatting, eventueel op basis van een interview.

Het resultaat
SURFnet beschikt over rapporten die goed leesbaar zijn voor een breed publiek en die toch gedragen worden door de inhoudelijk deskundigen. Inmiddels heeft Hendrikx Van der Spek drie rapporten geredigeerd. Een voorbeeld is het rapport Learning analytics onder de wet bescherming persoonsgegevens (najaar 2015).

Bekijk hier onze andere projecten en klanten.

Contact? Bel 035 - 623 77 85 of mail info@hvds.nl