Home » Nieuwe content voor nieuwe website UMC Utrecht
Projecten11 | 08 | 2015 | door: Henri Raven

Nieuwe content voor nieuwe website UMC Utrecht

De opdracht
website UMCUHet Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) is het academisch ziekenhuis dat verbonden is aan de Universiteit Utrecht. Het UMC Utrecht heeft ruim 1000 bedden en meer dan 11.000 medewerkers.

UMC Utrecht heeft in de loop van 2014 haar website met patiënteninformatie ingrijpend vernieuwd. Bij de nieuwe website staat de klant centraal. Aan de totstandkoming van de nieuwe website is een omvangrijke operatie voorafgegaan. Voorheen waren de teksten ondergebracht op verschillende websites van verschillende centra, zoals het Hersencentrum en het Kankercentrum. Deze teksten moesten worden herschreven, omgezet naar een aantal vaste formats en ingevoerd in het nieuwe CMS.

De teksten van de nieuwe website moesten volledig afgestemd worden op de belangrijkste bezoeker: de patiënt. De teksten moesten begrijpelijk, empathisch en aansprekend zijn. Geen jargon, geen vaktaal en geen passieve, afstandelijke taal. Waarbij altijd de gedachte centraal staat: wat moet de patiënt weten? Heeft hij wat aan deze informatie? Snapt hij wat deze ziekte inhoudt?

Omdat Hendrikx Van der Spek al vele jaren schrijftrainingen verzorgt in het UMCU, onder andere over het schrijven van goede en heldere webteksten, was Hendrikx Van der Spek een logische partner voor deze klus.

Onze aanpak
Hendrikx Van der Spek leverde voor dit project drie medior-tekstschrijvers en twee senior-redacteuren/projectleiders die enkele maanden gedetacheerd werden binnen het UMCU en samen met enkele interne redacteuren en communicatiemedewerkers aan de slag gingen.

De medior-tekstschrijvers:

  • verzamelden informatie bij de inhoudelijk deskundigen (medisch specialisten)
  • schreven c.q. redigeerden de nieuwe webteksten
  • stemden de teksten af met specialisten en redacteuren
  • plaatsten de goedgekeurde teksten op de site via een content-managementsysteem

De twee senior-tekstschrijvers/projectleiders:

  • ontwikkelden nieuwe tekstformats
  • organiseerden de teksten bij grotere eenheden
  • verzorgden de eindredactie van de teksten van de overige tekstschrijvers
  • en hielpen voorkomende problemen op te lossen

Het resultaat
Het project startte eind januari 2014. De werkzaamheden zijn voor het grootste deel afgerond in juni 2014. In die periode herschreven onze medewerkers 300 à 400 teksten. Dit waren veelal omvangrijke teksten van 3 à 4 pagina’s A4 over inhoudelijk complexe onderwerpen (ziektebeelden en behandelingen). Het resultaat van hun inspanningen kunt u zien op www.umcutrecht.nl.

UMCU

11 | 08 | 2015 | door: Henri Raven
Contact? Bel 035 - 623 77 85 of mail info@hvds.nl
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.