Home » Een aansprekend jaarverslag
Terug naar overzicht
Tips en trucs14 | 05 | 2015 | door: admin

Een aansprekend jaarverslag

Internet is een ideaal medium om actuele financiële informatie op een aantrekkelijke manier te presenteren. Het is dus ook een ideaal platform om jaarverslagen op te publiceren. Een goed geschreven jaarverslag is een geweldig promotiemiddel voor uw bedrijf. In de praktijk verzanden veel jaarverslagen echter in een gortdroge opsomming van feiten en financiële gegevens. Toch kunt u uw jaarverslag met een paar simpele tips omtoveren tot een echte ‘page-turner’.

Tip 1: Zorg voor een heldere ontsluiting
Ontsluit de tekst via een boomstructuur op hoger niveau. Dit heeft als voordeel dat de lezer beter overzicht heeft en dat de tekst geschikt wordt voor verschillende doelgroepen. Kies een thema dat de rode draad van het hele jaarverslag vormt. Bijvoorbeeld ‘mens en techniek’.

Tip 2: Formuleer kort, bondig en levendigAantrekkelijk jaarverslag schrijven
Herschrijf teksten van het papieren jaarverslag voordat u ze op het scherm plaatst. Maak kortere tekstblokken en voorzie die van kopjes. Schrijf het jaarverslag in interviewvorm. Laat directieleden verslag uitbrengen van de wapenfeiten van het afgelopen jaar. Citaten van medewerkers kunnen het jaarverslag ook verlevendigen.

Tip 3: Zorg dat uw website actueel is
Verwerk actuele cijfers en resultaten in uw site. Denk daarbij aan halfjaar- of kwartaalcijfers en -resultaten. Per slot van rekening kan een site dagelijks bijgewerkt worden. Bovendien verlevendigen streamers, kaders en tabellen uw tekst.

Tip 4: Ontwikkel een creatief concept
Ontwikkel ook voor het jaarverslag op internet een creatief concept. Dit creatieve concept hoeft niet hetzelfde te zijn als dat van het papieren jaarverslag, hoewel het natuurlijk wel goed is als de beide concepten iets met elkaar te maken hebben. Toon de hoofdlijnen uit een jaarverslag bijvoorbeeld eens met behulp van een PowerPoint-presentatie.

Tip 5: Denk eens na over beeld en/of geluid
In plaats van de ‘Inleiding van de voorzitter van de Raad van Bestuur’ af te drukken, kunt u deze gemakkelijk in beeld brengen met een – gesproken – welkomstwoord. Plaats de geschreven versie er wel naast. Niet iedereen beschikt immers over de juiste plugin of een geluidskaart. Een foto kan natuurlijk ook.

Meer informatie
Wilt u meer weten over heldere verslagen schrijven? Bekijk dan eens onze training Kwaliteitsplannen en -verslagen schrijven. Of neem direct contact met ons op voor advies op maat.

14 | 05 | 2015 | door: admin
Terug naar overzicht
Contact? Bel 035 - 623 77 85 of mail info@hvds.nl
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.