Battle of the sexes in overtuigingsland?

Nu de Oranje leeuwinnen momenteel weer volop in de belangstelling staan tijdens het EK voetbal in Engeland, zijn de commentaren over de verschillen tussen mannenvoetbal en vrouwenvoetbal nooit ver weg. Wie zijn er nu eigenlijk beter, de mannen of de vrouwen? Een onzinnige discussie, maar wel eentje die op veel meer vlakken terugkeert. Ook in overtuigingsland: zijn mannen per definitie overtuigender dan vrouwen? Of is het andersom? Of is er helemaal geen verschil?

Mannen-vrouwen 1-0?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: natuurlijk is er een verschil tussen mannen en vrouwen, ook in de manier waarop ze overtuigen. Vraag aan 10 mensen wie ze een inspirerend en overtuigend spreker vinden en waarschijnlijk komen ze alle 10 met een man als voorbeeld: Obama, Martin Luther King, Wilders van mijn part. Zelden zal iemand een vrouwelijke spreker noemen. Tussenconclusie: mannen zijn dus overtuigender dan vrouwen?

Mannelijke adviezen

Dat zou wel een heel voorbarige conclusie zijn. Laten we eerst eens kijken wat wij, door de bank genomen, nu de kenmerken vinden van een overtuigend spreker. Al sinds Aristoteles krijgen we dan adviezen mee als: praat hard, met een lage stem, straal autoriteit uit, durf stellig te zijn en buig je zinnen in toonhoogte naar beneden af. Als we dat als referentiekader gebruiken, dan kan de gemiddelde vrouw inderdaad wel inpakken. Deze beschikt immers, generaliserend gesproken, over een hogere en minder harde stem dan een man, vraagt meer dan dat ze stelt (is eerder helpend dan autoritair) en is geneigd om veel meer nuanceringen op te nemen in een betoog.

Allemaal op cursus?

Generaliserend of niet, deze verschillen verklaren wel de enorme populariteit van stemtrainingen als Spreken als Neelie Smit, waarin de cursisten geleerd wordt om hun stem Thatcheriaans te gebruiken (die dat zelf ook heeft moeten leren getuige dit before/after-filmpje), meer ruimte voor zichzelf op te eisen in discussies en debatten en krachtiger en stelliger hun punt te maken. Bot gezegd wordt vrouwen geleerd mannelijker over te komen in hun presentatie. De terechte vraag is of dit nu echt een fundamentele oplossing is of slechts een (voor de vrouwen ongetwijfeld niet comfortabel voelend) noodverbandje.

Inhoud boven de persoon

Het kan toch niet zo zijn dat vrouwen zich anders moeten gaan gedragen om te overtuigen? Veel effectiever lijkt het me wanneer we ons bewust worden van de verschillen die er ontegenzeggelijk zijn en van het feit dat ons overtuigingskader van oudsher nogal mannelijk is ingevuld. Natuurlijk is het fijn én overtuigend als een spreker, mannelijk of vrouwelijk, verschillende bouwstenen van overtuiging weet in te zetten. Maar de allerbelangrijkste bouwsteen om te overtuigen, blijft toch altijd nog de inhoud. Wees je dus bewust van de verschillen tussen man en vrouw en ook van het feit dat deze (onbewust) bijdragen de manier waarop we onszelf laten overtuigen. Maar laat in alle gevallen uiteindelijk de argumenten de doorslag geven. Om terug te keren naar de Oranje leeuwinnen: geniet van de wedstrijd omdat het een goede wedstrijd is en erger je als het een slechte wedstrijd is. Ongeacht het geslacht van de spelers op het veld.

Tags :

Deel dit :