Spreektrainingen

$49.99

Ieder gesprek is weer anders, nooit is het voorspelbaar. Wel is er steeds één constante en dat ben je zelf. Altijd neem je jezelf mee in het gesprek met de ander. Daarbij is je eigen houding …

$39.99

Hoe krijg je anderen mee met je plannen en kun je ze winnen voor je visie? Beïnvloeden kun je leren door je omgeving in te zetten. Wat is de rol van je eigen gedrag op de interactie met je relaties en hoe kun …

$39.99

In de training Effectief Adviseren ontwikkel je jouw adviesvaardigheden, krijg je inzicht in je eigen advieskracht, leer je luisteren en leer je de vraag achter de vraag te achterhalen. Bovenal leer je het …

$49.99

Presenteer je regelmatig voor een groot of klein publiek? Of wil je jouw presentatievaardigheid vergroten, zodat je makkelijker voor een groep spreekt? De tweedaagse training Presenteren met …

Loskomen uit vastgeroeste denkpatronen en echt creatieve oplossingen verzinnen. Hoe doe je dat? Ook creatieve vaardigheden kun je leren. Maar innovatieve ideeën vereisen innovatieve denktechnieken …

$49.99

Onderhandelen wordt vaak als een moeilijk spel gezien. Spelregels en zelfs trucs leiden niet tot de gewenste uitkomst. Of je voelt je niet prettig over de gespeelde rol …

$49.99
$49.99

Hoe complexer de organisatie, hoe meer er wordt vergaderd. Heldere communicatie en duidelijke besluitvorming zijn dan van groot belang. Ze besparen tijd en dragen bij aan de effectiviteit van de organisatie …

Telefoneren lijkt makkelijker dan het is. Komt je bedrijf in het eerste contact wel prettig over op je klanten en relaties? Hoe ga je om met ‘lastige’ klanten? Of met het uitleggen van ingewikkelde informatie?

$49.99