Schrijftrainingen

$49.99

Hoe communiceer je op een effectieve en aansprekende manier met patiënten via folders, websites, praatplaten of informatiebrieven? Hoe schrijf je daarbij in begrijpelijke taal? Wanneer kies je voor afbeeldingen? En wat is de ideale mix tussen beeld en tekst? In de training Beeld en tekst: de ideale mix in patiëntcommunicatie leer je hier alles over.

$39.99


Gebruik jij nog geen ChatGPT of andere AI-tools bij je schrijftaken? Dan laat je heel wat kansen liggen: kansen op forse tijdsbesparing én kansen op betere teksten.

$39.99


Hoe vat je een gesprek, vergadering of MDO kort en bondig samen? Hoe onderscheid je de hoofd- van de bijzaken? En hoe leg je deze op een begrijpelijke en gestructureerde manier vast? In de training Gespreksverslagen in de zorg leer je hier alles over.

$49.99

Hoe zorg je ervoor dat je communicatie richting patiënten op B1-niveau is? En hoe schrijf je een tekst die patiënten snel een prettig kunnen lezen? In de training Gezonde taal: B1 in de zorg leer je hier alles over.

$39.99

Zijn je teksten (te) streng en te eisend? Weet je niet goed hoe je een negatieve of strenge boodschap op een prettige maar toch effectieve manier kunt overbrengen? Dat leer je in de training Waarderend en positief schrijven.

$39.99

Hoe schrijf je een beknopte, heldere en prettig leesbare rapportage voor de rechter? En hoe pak je het schrijfproces efficiënt aan? In de Schrijftraining voor rapporteurs pro Justitia leer je hier alles over.

$49.99

Hoe formuleer je concrete en haalbare doelen? En hoe zorgen concrete adviezen ervoor dat je lezer ze makkelijker accepteert en met meer enthousiasme uitvoert? In de training SMART rapporteren leer je hier alles over.

Hoe zorg je voor korte en bondige rapportages die ook SMART geformuleerd zijn? Hoe maak je je rapportages functioneel, begrijpelijk en respectvol? En hoe houd je daarbij rekening met zowel je collega als je meelezende cliënt of patiënt? In de training Objectief rapporteren in de zorg leer je hier alles over.

$49.99
$49.99

Hoe schrijf je teksten zonder overbodige informatie? Hoe formuleer je kernachtig en wervend? En welke tekststructuur is logisch? In de training Kort en bondig schrijven leer je hier alles over.

$49.99

Hoe schrijf je in de forensische zorg rapportages die écht iets vertellen over de behandelkansen en de risico’s van jouw patiënten? En hoe houd je daarbij rekening met je lezer: de gedragskundigen, de rechtbank én je patiënt? Dat leer je allemaal in de training Relevant rapporteren in de forensische zorg.

Hoe structureer je adviezen, rapportages, offertes en andere teksten vanuit je kernboodschap? En hoe draagt de piramidestructuur bij aan lezersgerichte teksten? In de training Piramideschrijven: schrijven vanuit de kernboodschap leer je hier alles over.

$49.99

Hoe maak je je teksten (bijvoorbeeld een artikel, column of brief) origineel en pakkend? En hoe zorg je ervoor dat je formuleringen opvallen? In de training Creatief schrijven leer je hier alles over.

$49.99
$49.99

Hoe motiveer en inspireer je je schrijvers en redacteuren? Hoe begeleid je hen bij hun schrijftaken? En welke kwaliteitseisen mag je aan verschillende teksten stellen? In de training Coachend redigeren leer je hier alles over.

Hoe schrijf je heldere teksten op B1-niveau? En hoe maak je teksten over moeilijke onderwerpen begrijpelijk en prettig leesbaar voor een brede lezersgroep? In de training Schrijven op B1-niveau leer je hier alles over.

$49.99

Hoe kom je overtuigend en helder over op je lezer en lever je tegelijkertijd een aantrekkelijk en boeiend rapport af? En welke rol spelen structuur, argumentatie en lezersgerichtheid in een rapport? In de training Advies- en beleidsrapporten schrijven leer je hier alles over.

$49.99
$49.99

Hoe schrijf je een zakelijke, maar ook klantgerichte e-mail in weinig tijd? En wat maakt een e-mail een goede e-mail? In de training Klantgericht e-mailen leer je hier alles over.

Hoe formuleer je heldere notulen? En hoe onderscheid je hoofd- van bijzaken? In de training Snel en doeltreffend notuleren leer je hier alles over.

$49.99

Hoe schrijf je effectieve tbs-verlofaanvragen en -verlengingsadviezen binnen de formats van het Adviescollege Verloftoetsing TBS (AVT) van het Ministerie Justitie & Veiligheid? Hoe formuleer je de kansen en risico’s helder, overtuigend en bondig? Dat leer je allemaal in de training Schrijven van tbs-verlofaanvragen en -verlengingsadviezen.

$49.99
$49.99

Hoe schrijf je een korte tekst met een heldere structuur en kernachtige formuleringen? En hoe zet je alle informatie op slechts 1A4? In de training Alles op 1 A4 leer je hier alles over.

Hoe leest een lezer een tekst van een beeldscherm en hoe speel jij daar als schrijver op in? En hoe structureer en formuleer je webteksten? In de training Webteksten schrijven leer je hier alles over.

Hoe schrijf je wervende en overtuigende offertes en aanbestedingen? En hoe zorg je ervoor dat je offerte zich onderscheidt van die van concurrenten? In de training Wervende offertes en aanbestedingen schrijven leer je hier alles over.

Hoe kun je sneller lezen? En hoe vergroot je je tekstbegrip? In de training Doelgericht en sneller lezen leer je hier alles over.

Ben jij toe aan een opfriscursus Nederlandse spelling? En verbeter jij graag je algemene taalvaardigheid? In de training Spelling en Taalvaardigheid leer je hier alles over.