Schrijftrainingen

$49.99

In de training Webteksten schrijven staat het schrijven van teksten voor internet, intranet en sociale media centraal. Webteksten worden anders gelezen dan papieren teksten. Bovendien gedragen …

$39.99

In de training Kort en bondig schrijven leer je hoe je teksten schrijft zonder overbodige informatie. Je krijgt tips voor een logische structuur en voor kernachtig en wervend formuleren. Wij verzorgen deze …

$39.99

In deze creatieve schrijftraining krijg je schrijftips om jouw zakelijke of eigen teksten (bijvoorbeeld een artikel, boek, verhaal, brief, column of offerte) wervend, origineel, gevarieerd en pakkend te maken …

$49.99

SMART helpt bij het formuleren van concrete, haalbare doelen. In de training SMART rapporteren en adviseren leer je hoe je jouw adviezen zo concreet mogelijk maakt, waardoor ze gemakkelijker geaccepteerd worden en met … 

Rapporteren is een belangrijk communicatiemiddel in de zorg. Na elke dienst of shift of na elk cliëntbezoek legt de zorgprofessional o.a. observaties, afspraken, evaluaties en doelen vast …

$49.99

De ene offerte is de andere niet. Je biedt wisselende diensten aan, de uitgangspositie verschilt telkens en elke klant heeft zijn eigen verwachtingen. Een goede offerte moet zich daarbij ook nog eens …

$49.99
$49.99

Wil je jouw kennis over de Nederlandse spelling opfrissen? In de training Spelling en Taalvaardigheid leer je een foutloze tekst te schrijven. Je bent straks niet alleen op de hoogte van de nieuwe spellingsregels …

‘Wat is de beste opbouw voor mijn rapport?’ ‘Is schrijven vanuit mijn kernboodschap slim of juist niet?’ ‘En wat wil mijn lezer eigenlijk?’ In de training Piramideschrijven leer je hoe je adviezen …

$49.99

Goede notulen zijn belangrijk voor effectieve vergaderingen. Wie regelmatig notuleert, kan veel tijd besparen door de aantekeningen al tijdens de bespreking op de laptop te zetten. Dat betekent wel …

$49.99
$49.99

In de training Coachend redigeren leren webmanagers, webredacteuren, hoofdredacteuren, eindredacteuren etc. hun schrijvers en redacteuren te motiveren en te inspireren. Goed kunnen schrijven …

Steeds meer organisaties willen hun teksten geschreven hebben op B1-niveau. Dat is niet zo gek: 95% van de lezers begrijpt dan de brieven, e-mails en webteksten die je schrijft. In deze cursus leert je hoe je …

$49.99

Steeds meer ziekenhuizen en zorginstellingen willen hun teksten geschreven hebben op B1-niveau: begrijpelijk Nederlands dus. Patiënten begrijpen namelijk vaak simpelweg …

$49.99
$49.99

Een goede e-mail schrijven is moeilijker dan het lijkt. Zeker als de toon zakelijk moet zijn, maar ook klantgericht. Hoe schrijf je nu een goede, zakelijke e-mail in weinig tijd? Wij verzorgen deze training zowel …

Als rapporteur onderzoek je een verdachte en stel je vervolgens een rapportage pro Justitia op. Hierin beantwoord je de landelijk vastgestelde vragen waarmee je de rechtbank adviseert over het …

$49.99

Er liggen maandelijks stapels teksten op je bureau die je moet doorlezen en beoordelen. Je zou deze papierwinkel sneller willen lezen zonder geweld te doen aan het begrip van het materiaal …

$49.99
$49.99

Lezers worden tegenwoordig overspoeld met teksten. Daarom moeten ze vaak schiften: deze tekst lees ik wel, deze niet, deze slechts gedeeltelijk. Hoe zorg je ervoor dat lezers jouw tekst eruit pikken? 

Adviesrapporten schrijven is een veeleisend proces. Je wilt helder en overtuigend overkomen op je lezer en tegelijkertijd een aantrekkelijk en boeiend rapport afleveren. Dat kun je leren bijvoorbeeld door je …

$49.99