Hoe structureer je je tekst volgens het piramideprincipe?

Een goede structuur in je tekst is onmisbaar, want bij een goed gestructureerde tekst
zien lezers direct de rode draad. En ze pikken de belangrijkste boodschap er snel en
gemakkelijk uit. De piramidestructuur helpt je om teksten logisch te structureren.

Hoe ‘bouw’ je een piramide?

Bij de piramidestructuur ga je uit van de gedachtegang van de lezer. Wat de lezer het
eerste wil weten, komt bovenaan. Het liefst al in de eerste alinea. De belangrijkste
boodschap van de tekst komt dus altijd in de eerste alinea.

Maak de piramide ‘scanbaar’ met tussenkoppen

Als je tussenkoppen maakt, kan de lezer de inhoud van de tekst snel scannen. Zo is de
boodschap op de belangrijkste punten direct duidelijk. Tussenkoppen maken de
structuur van de tekst letterlijk zichtbaar. Zorg er daarom voor dat ze opvallen: maak
vet of gebruik een groter lettertype.

Aanvullende tips voor tussenkoppen

  • Zorg ervoor dat de tussenkoppen de lading dekken.
  • Maak tussenkoppen altijd langer dan één woord. Dat maakt ze inhoudelijker en
    concreter.
  • Gebruik soms een vraag als tussenkop. Dan herkent je lezer zich er
    gemakkelijk in.
  • Plaats ook tussenkoppen in e-mails en brieven.

Maak een opsomming voor een heldere structuur

In een alinea kunnen soms meerdere onderwerpen aan bod komen. Bijvoorbeeld als je
de lezer vraagt een aantal stukken in te sturen. Of als je verschillende opties naast
elkaar legt. Vaak is het dan overzichtelijker om een opsomming te maken. Je
presenteert de informatie dan in de vorm van een lijst. De lezer kan dan in een
oogopslag alle informatie overzien. En de structuur is ook direct duidelijk.

Korte alinea’s in de piramidestructuur

Bedenk bij de lengte van de alinea’s hoe de lezer jouw bericht leest. Is dat op een
laptop, op een iPad of op een mobiele telefoon? Een alinea op een laptop ziet er korter
uit dan op een mobiele telefoon. Zorg daarom voor alinea’s van maximaal zeven
zinnen (liefst van maximaal 15 woorden per zin). Dat zorgt ervoor dat teksten er
overzichtelijk en uitnodigend uitzien.

Tags :

Deel dit :