Tekstbeleid bij zorgcommunicatie: visie én taakverdeling belangrijk

Zoals ik in mijn vorige blog al meldde, ben ik bezig met mijn afstudeeronderzoek naar begrijpelijke patiëntfolders. Hierbij een korte update van mijn onderzoek, zoals beloofd.

Interviews over tekstbeleid
Ziekenhuizen communiceren op verschillende manieren met patiënten: in een patiëntenportaal, in gesprekken, via de website en via patiëntfolders. Om meer te weten te komen over het tekstbeleid voor patiëntfolders, heb ik interviews gehouden met ziekenhuizen. Zes professionals die zich met patiëntcommunicatie bezighouden vertelden mij meer over het tekstbeleid binnen hun ziekenhuis.

Wat kwam er uit de interviews?
Zowel de visie op heldere communicatie als de taakverdeling zijn belangrijk in het tekstbeleid van ziekenhuizen. De geïnterviewden gaven aan te streven naar patiëntgerichte, inclusieve en toegankelijke patiëntcommunicatie. Daarvoor hebben zij een duidelijke taakverdeling. Waar zorgprofessionals verantwoordelijk zijn voor de inhoud van patiëntfolders, bepalen communicatieprofessionals de vorm. Deze taakverdeling werkt over het algemeen goed, ook al zijn er soms discussies over het gebruik van medische termen. Dan kiezen zorg- en communicatieprofessionals voor een middenweg: de medische termen mogen blijven staan, mits deze worden uitgelegd.

Het vervolg
Het volgende onderdeel van mijn onderzoek is het analyseren van patiëntfolders. Dat gebeurt op twee manieren: ik doe een automatische analyse met een T-Scan en ik doe een handmatige analyse. In de automatische analyse kijk ik naar de formuleringen in patiëntfolders. In de handmatige analyse let ik op de inhoud, opbouw, vormgeving en formulering. Conclusies kan ik nu nog niet trekken, maar in mijn volgende blog kun je er meer over lezen.

Presentatie van mijn onderzoek op workshopmiddag Zorgcommunicatie
In juni 2023 organiseren wij een workshopmiddag Zorgcommunicatie voor ziekenhuizen. Kennis delen en leren van elkaar is een belangrijk onderdeel van deze middag. In kennisdeelsessies komen verschillende onderdelen van het tekstbeleid naar voren. Welke schrijfmiddelen gebruikt jullie ziekenhuis? (Hoe) toetsen jullie teksten bij patiënten? Wat werkt wel of juist niet in jullie tekstbeleid? En ik geef dus een korte presentatie van de resultaten van mijn onderzoek.

Meer informatie volgt. We zien je graag in juni!

Nikki Geuzendam

Tags :

Deel dit :