Home » Privacybeleid Hendrikx Van der Spek

Privacybeleid Hendrikx Van der Spek

Per post, telefoon of mail geeft u persoonlijke gegevens of bedrijfsinformatie aan ons door. Deze informatie gebruiken wij om u goed van dienst te kunnen zijn. Wij gaan zorgvuldig met deze informatie om. Wij houden ons daarbij aan de huidige privacywetgeving. Hieronder leest u wat dat precies betekent.

Zo zorgen wij ervoor dat uw gegevens privé blijven

Wij slaan uw gegevens alleen op in onze beveiligde database. En daar kunnen alleen wij bij en niemand anders. Dit is een veilige manier van gegevens bewaren volgens de huidige privacywetgeving.

Wat doen we met uw gegevens?

We verzamelen uw gegevens om uw vragen te beantwoorden, een training op maat te geven, teksten te schrijven en communicatieadvies te geven. Uw gegevens wisselen wij alleen uit met anderen als dit in uw belang is en als u daarmee akkoord gaat.

Wilt u niet meer dat wij uw gegevens bewaren?

Als u wilt dat wij uw gegevens niet meer bewaren, kunt u ons dit doorgeven via info@hvds.nl. Voor onze digitale nieuwsbrieven meldt u zich ook snel en gemakkelijk af via een link in de nieuwsbrief.

Informatie op contactformulieren

Stelt u ons een vraag via onze website? Dan vragen wij u altijd om uw voorletters, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres in te vullen. En als het functioneel is ook uw functie, bedrijfsnaam, betalingskenmerk en factuurgegevens. Dit doen we om contact met u op te kunnen nemen en uw vragen goed te kunnen beantwoorden. Deze gegevens bewaren we maximaal 5 jaar.

Nieuwsbrieven

We delen graag onze kennis met u via onze nieuwsbrieven via de mail. Dit doen we alleen als u zelf aangeeft dat u deze nieuwsbrieven wilt ontvangen.

Online bestellingen

Koopt u een communicatieproduct via onze website, zoals een boek, een e-learningmodule of een training? Dan vragen wij u om uw voor-, achternaam, adres, e-mailadres en eventueel uw postadres. Deze gegevens slaan we op in onze beveiligde database. We bewaren uw gegevens maximaal 5 jaar.

Cursusgegevens

Volgt u of uw organisatie een training bij ons? Dan vragen wij u in ieder geval om uw e-mailadres, voorletters en achternaam om u te kunnen bereiken om de praktische zaken te regelen. Verder verzamelen we ook:

  • Uw teksten, cases en filmpjes van gesprekken of vergaderingen

Wij vragen u ook om informatie die wij gebruiken om de training op maat te maken. Wij maken bijvoorbeeld oefeningen met uw teksten. Wij vragen u deze zelf te anonimiseren als u dat wenst. Na 6 maanden verwijderen we die teksten/beelden/gesprekken uit onze beveiligde database.

  • Uw antwoorden op intakevragen

Ook maken we de training verder op maat op basis van de antwoorden die u geeft op een aantal intakevragen. Die antwoorden bewaren we maximaal 1 jaar.

  • Uw antwoorden op evaluatievragen

Na de training geeft u antwoord op een aantal evaluatievragen. Deze gebruiken we om onze trainingen te blijven verbeteren. Maar ook om uw ervaring (testimonial) te delen op bijvoorbeeld onze website. We doen dat alleen als u daar toestemming voor geeft.

Vertrouwelijkheid bij tekstredactie

Als wij teksten voor  uw bedrijf redigeren, gaan we daar vertrouwelijk mee om. In voorkomende gevallen ondertekenen wij een verklaring om die vertrouwelijkheid vast te leggen. We slaan uw teksten zorgvuldig en veilig op en zorgen ervoor dat alleen wij erbij kunnen.

Contact? Bel 035 - 623 77 85 of mail info@hvds.nl
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.