Combinatietrainen met de VNG, een geslaagd nieuw concept!

Hendrikx Van der Spek werkt al zo’n twintig jaar voor de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). We geven er onder andere trainingen Kort en Bondig schrijven en Beleidsrapporten schrijven voor trainees, maar in 2019 kwamen we samen met de VNG tot iets totaal nieuws! We bundelden onze krachten en kennis en ontwikkelden het project Strategisch denken en schrijven. Daarin werkten onze trainers nauw samen met de concernstaf van de VNG. Samen verzorgden we de trainingen Strategisch denken en schrijven aan medewerkers van zo’n twaalf verschillende teams.

Aanleiding van het project

De twaalf teams van de VNG leggen voorstellen ter besluitvorming voor aan directie, bestuur en/of commissies. De VNG wilde dat deze teams zich verder zouden bekwamen in de processen van de VNG. Tegelijkertijd moesten ze ook duidelijke en bondige voorstellen kunnen schrijven. Dat is dan ook waar onze expertise werd verbonden aan die van de concernstaf: zij trainden het strategisch denken, wij het strategisch schrijven.

De trainingen Strategisch denken en schrijven

Na een goede voorbereiding, waarin onze trainers en de leden van de concernstaf samen het programma en de oefeningen ontwikkelden, was in mei de eerste combinatietraining een feit. Twee leden van de concernstaf en een trainer van Hendrikx Van der Spek trainden een groep van twaalf VNG-medewerkers. In die training gingen we onder andere in op het afstemmen van je voorstel op de lezer, de stappen van een soepel schrijfproces, de organisatiestructuur en het besluitvormingsproces van de VNG. Ook oefenden we met eigen werk van de deelnemers, die daarmee de theorie direct konden toepassen in hun eigen praktijk.

Door de afwisseling in werkvormen en trainers, kregen de medewerkers een veelzijdige training voorgeschoteld met daarin uiteenlopende elementen uit hun eigen werkpraktijk. Voor de trainers van Hendrikx Van der Spek was het een mooie ervaring om samen met de inhoudelijke experts van de VNG voor de groep te staan. Ze staken er bovendien zelf ook nog wat van op!

Terugkomworkshop en VNG-schrijfwijzer

Na een aantal weken vonden de terugkomworkshops plaats, waarin de trainers van HVdS weer voor de groep stonden. De terugkomworkshop stond namelijk geheel in het teken van het strategisch schrijven. De deelnemers bekeken en beoordeelden hun eigen en elkaars teksten. Zo borgden we dat de kennis uit de eerste trainingsdag goed op de dagelijkse praktijk van de deelnemers aansloot. En ook nu nog, maanden na de training, hebben de deelnemers de gelegenheid om de geleerde kennis te borgen. We ontwikkelden namelijk een schrijfwijzer met daarin de belangrijkste leerpunten en tips voor hun schrijfpraktijk.

Leuke nieuwe trainingsvorm effectief

We kijken terug op een mooi traject waarin we effectief samenwerkten met de VNG en zo tot een unieke training kwamen. De medewerkers schrijven inmiddels sneller heldere teksten en weten precies bij wie ze welk voorstel moeten indienen. En niet alleen de medewerkers weten dat nu. Ook onze trainers zijn door de combinatietrainingen inmiddels helemaal op de hoogte van de organisatiestructuur en besluitvormingsprocessen van de VNG!

Benieuwd naar vergelijkbare trainingen?

Bekijk dan onze schrijftrainingen.

Bekijk hier onze andere projecten en klanten.

Deel dit :