Heldere projectaanvragen en subsidieaanvragen voor het goede doel

Stichting Life Goals zet in op nóg helderdere en concrete teksten om doel te verwezenlijken.

Vanuit hun kantoor op de KNVB-campus in Zeist werkt een enthousiast, jong team elke dag aan het verwezenlijken van hun bijzondere missie: kwetsbare mensen (dak- en thuislozen, zwerfjongeren, mensen met psychische problemen) weer in beweging brengen via sport. Samen met hun partners (o.a. de Vriendenloterij, het Leger des Heils en het ministerie van VWS) organiseert Stichting Life Goals daartoe landelijke en gemeentelijke projecten om hun doelgroep weer aan te laten sluiten in de maatschappij. Een van de bekendste sportprojecten van de stichting is het WK Voetbal voor dak- en thuislozen in Amsterdam. Om hun projectvoorstellen en subsidieaanvragen eens kritisch tegen het licht te houden, volgde het hele team van Life Goals een training Helder Schrijven bij Hendrikx Van der Spek. Doel? Nóg betere teksten om nóg meer sportieve projecten voor hun doelgroep te kunnen realiseren.

Abstracte materie

In projectvoorstellen en subsidieaanvragen (maar ook op de eigen website) is het een uitdaging om voor de doelgroep op een concrete en heldere manier uit te leggen waar Life Goals precies voor staat en wát de stichting exact doet. Het is natuurlijk prachtig om ‘interventies te ontwikkelen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer te laten participeren’, maar wat dóe je dan eigenlijk? Nou, bijvoorbeeld een sporttoernooi organiseren voor ex-gedetineerden en/of verslaafden. Maar waarom schrijven we dat dan niet?

Hou het simpel

Natuurlijk speelt hierbij die andere doelgroep van Stichting Life Goals een cruciale rol: in ambtelijke organisaties, zoals gemeenten en ministeries, of in zorgorganisaties schrijft men zelf graag in dit soort vaag en abstract jargon. Kenmerken van deze taal: veel lege containerbegrippen en vage aanduidingen (participeren, interveniëren, stimuleren, innoveren). Met zo’n Umfeld wordt het verleidelijk om zélf ook de gebruikte terminologie over te nemen. Maar of de teksten daar per se helderder van worden? Laat staan concreet? Het team van Life Goals denkt daar inmiddels duidelijk anders over. Het adagium van de dag werd dan ook al snel, vrij naar Koot en Bie: Leef met vlag en wimpel, maar hou het simpel!

Helder en concreet

Tijdens de training stonden heldere taal en concreet schrijven centraal. Aan de hand van eigen teksten ging het team aan de slag met het zo helder en direct mogelijk verwoorden van die zaken die Stichting Life Goals maken tot de bijzondere stichting die het is. Daartoe werden de volgende vragen zo precies mogelijk beantwoord:

  • Wie zijn wij?
  • Waar staan we voor?
  • Wat maakt onze aanpak bijzonder?
  • Hoe ziet onze aanpak eruit?
  • Waarom is ons werk zo belangrijk/uniek?

Het resultaat mag er zijn. Direct na de training werden de eerste nieuwe teksten met gepaste trots aan de trainer gestuurd en inmiddels is de website ook onder handen genomen. Vanuit hier moet het verder voorwaarts, zodat het voor alle betrokkenen en voor de hele samenleving helder wordt waar Stichting Life Goals voor staat en hoe ontzettend belangrijk en waardevol hun werk voor onze samenleving is.

Directeur Arne de Groote (zelf ook enthousiast deelnemer aan de training) heeft er in ieder geval vertrouwen in:

“‘Je gaat het pas zien als je het door hebt’ zei Johan Cruyff ooit. Dat gold ook voor ons. We deden ons best maar waren niet efficiënt. Lange, wollige teksten waren het resultaat terwijl wij juist fris en fruitig willen zijn. Henri heeft ons op weergaloze wijze met de neus op de feiten gedrukt en ons laten zien hoe het veel beter en sprankelender kan. Sindsdien genieten we van het schrijfproces en zijn we in staat elkaar van constructieve feedback te voorzien.”

Meer weten?

Wil je meer weten over de mooie projecten van Stichting Life Goals? Kijk dan op www.stichtinglifegoals.nl  Wil je zelf heldere en concrete projectvoorstellen en subsidieaanvragen schrijven? Neem dan contact op met Henri Raven via 035 623 77 85 of hraven@hvds.nl.

Benieuwd naar vergelijkbare trainingen?

Bekijk dan onze schrijftrainingen.

Bekijk hier onze andere projecten en klanten.

Deel dit :