Corporate brochure Nederlandse Taalunie

De Nederlandse Taalunie is de beleidsorganisatie waarin Nederland en België samenwerken op het gebied van de Nederlandse taal, taalonderwijs en letteren. Voor hun vele relaties schreef Hendrikx Van der Spek een nieuwe profielbrochure.

Een nieuwe brochure voor de Taalunie

De toetreding van Suriname als geassocieerd lid van de Nederlandse Taalunie maakte een nieuwe brochure nodig. Daarnaast wilde de Taalunie de eigen visie op instrumenteel taalbeleid sterker tot uitdrukking brengen. De brochure moest geschikt zijn voor een brede doelgroep: van taaldocenten en beleidsambtenaren tot middelbare scholieren. De tekstschrijvers van Hendrikx Van der Spek werken al jaren voor de Taalunie en grepen ook deze opdracht met beide handen aan.

Taalgebruiker in de schijnwerpers

De titel van de brochure (Dirigent in taalzaken – de taalgebruiker in de schijnwerpers) geeft de invalshoek al weer. De brochure maakt duidelijk dat samenwerking tussen Nederland en België de taalgebruiker uiteindelijk ten goede komt. In samenspraak heeft Hendrikx Van der Spek verschillende middelen aangewend om de brochure aantrekkelijker te maken:

  • tekstkaders met ‘Best Practices’, zoals de centrale voor taal- en spraaktechnologie;
  • kaders met ‘testimonials’ van relaties van de Taalunie;
  • een kader met wapenfeiten die tot de verbeelding spreken;
  • streamers (pakkende citaten die als element in de vormgeving gebruikt kunnen worden).

Geïnteresseerd?

Bekijk dan onze tekstproductie en -redactiepagina.

Bekijk hier onze andere projecten en klanten.

Deel dit :