NVAO

De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs. Dat doet ze in opdracht van de Nederlandse en Vlaamse ministeries van Onderwijs. De NVAO beoordeelt opleidingen en verleent een keurmerk. Met dat keurmerk geeft de opleiding onder meer een erkend diploma af aan de studenten. Hendrikx Van der Spek voert regelmatig het secretariaat van de panels die de opleidingen visiteren.

Van aanvraag naar bezoek

Een wo- of hbo-opleiding die zich wil laten accrediteren, dient een aanvraag in bij de NVAO aan de hand van een toetsingskader. Een panel van deskundigen bezoekt vervolgens de opleiding om de aanvraag verder mondeling te toetsen en advies te geven aan het bestuur. De medewerkers van de NVAO begeleiden het proces.

Secretaris Erik van der Spek

De NVAO heeft Erik van der Spek gevraagd als secretaris op te treden en adviezen over goed- of afkeuring van de opleiding te schrijven. Het bestuur neemt op basis van die adviezen een besluit over accreditatie. De secretaris bezoekt samen met het panel de opleiding en geeft aan de hand van een vastgesteld kader het oordeel van het panel af.

Training voor secretarissen

Maar niet alleen opleidingen moeten geaccrediteerd worden. De secretarissen van de NVAO moeten op hun beurt ook geaccrediteerd worden. Hendrikx Van der Spek draagt daaraan bij, door voor hen een training te verzorgen over goed en helder schrijven.

Vragen?

Voor meer informatie kun je terecht bij Erik van der Spek of Annelies Buurman, via (035) 6237785.

Geïnteresseerd?

Bekijk dan onze schrijftrainingen of bekijk onze tekstproductie en -redactiepagina.

Bekijk hier onze andere projecten en klanten.

Deel dit :