NVAO

De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in opdracht van de Nederlandse en Vlaamse ministeries van Onderwijs. De NVAO beoordeelt opleidingen en verleent een keurmerk. Met dat keurmerk geeft de opleiding onder meer een erkend diploma af aan de studenten. Hendrikx van der Spek voert regelmatig het secretariaat van de panels die de opleidingen visiteren.

HVDS voert het secretariaat bij de NVAO

De vraag

Een wo- of hbo-opleiding die zich wil laten accrediteren, dient een aanvraag in bij de NVAO aan de hand van een toetsingskader. Een panel van deskundigen bezoekt de opleiding om de aanvraag verder mondeling te toetsen en advies te geven aan het bestuur. De medewerkers van de NVAO begeleiden het proces.

De oplossing

De NVAO heeft Erik van der Spek gevraagd als secretaris op te treden en adviezen over goed- of afkeuring van de opleiding te schrijven. Het bestuur neemt op basis van dit advies een besluit over accreditatie. De secretaris bezoekt samen met het panel de opleiding en geven aan de hand van een vastgesteld kader het oordeel van het panel af.

Training

De NVAO beschikt over een pool van secretarissen. Ook deze secretarissen moeten geaccrediteerd worden. Hendrikx Van der Spek draagt daartoe op verzoek bij aan een training. Hendrikx Van der Spek verzorgt het onderdeel over goed en helder schrijven.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij Erik van der Spek, (035) 6237785.

Bekijk hier onze andere projecten en klanten.

Contact? Bel 035 - 623 77 85 of mail info@hvds.nl