Home » Projecten en klanten » Persoonlijke coachingstrajecten bij de SER

Persoonlijke coachingstrajecten bij de SER

De bekendste taak van de SER is het adviseren aan regering en parlement over hoofdlijnen van het sociaal-economisch beleid. Het advies is vaak een lijvig rapport. De rapporten zijn openbaar en moeten goed leesbaar zijn voor de geïnformeerde lezer, maar ook voor een minder geïnformeerde lezer. Beleidsmedewerkers van de SER ondersteunen de Raad bij het opstellen van de adviesrapporten. De beleidsmedewerker maakt vaak zelf een opzet van de tekst, want een vast format is er niet altijd. Daarom ondersteunt HVdS medewerkers van de SER met begrijpelijke en gestructureerde rapportages en verslagen schrijven.

Over de SER

De Sociaal-Economische Raad (SER) is de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken. In de SER werken ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen (kroonleden) samen aan sociaal-economische onderwerpen. Naast adviseren zorgt de SER ervoor dat er dialoog komt over sociaal-economische vraagstukken. Meer weten? De SER maakte een filmpje over de werkzaamheden:

SER en HVdS

De beleidsmedewerkers doen dus uitgebreid onderzoek en schrijven verslagen of adviezen. Een aantal beleidsmedewerkers van de SER heeft bij HVdS een Persoonlijk Coachingstraject gevolgd om nog beter heldere en goed leesbare stukken te schrijven. Een PCT bestaat uit drie losse sessies met enige tijd ertussen en soms een huiswerkopdracht. Het PCT is individueel en helemaal afgestemd op de persoonlijke leerwensen. Inmiddels volgden al meerdere medewerkers van de SER een PCT. Zowel online als offline.

Contact? Bel 035 - 623 77 85 of mail info@hvds.nl
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.