Schrijven van tbs-verlofaanvragen en -verlengingsadviezen FPC Dr. S. van Mesdag

Behandelrapporteurs en behandelcoördinatoren van tbs-klinieken schrijven verlengingsadviezen, verlofaanvragen en evaluaties. Ze werken nauw met elkaar samen om de uitgebreide formats van het Adviescollege Verloftoetsing TBS (AVT) in te vullen. Deze moeten vervolgens goedgekeurd worden door de interne verloftoetsingscommissie van de eigen organisatie en daarna door het Adviescollege Verloftoetsing TBS (AVT) van het Ministerie Justitie & Veiligheid. De Van Mesdag vroeg onze trainer Annelies Buurman om trainingen te verzorgen met als doel meer eenheid in dit schrijfproces te krijgen.

Nieuwe handleidingen voor het invullen van de formats

Voor het invullen van de formats hanteert de Van Mesdag handleidingen die ze zelf opstelt. Deze waren recent vernieuwd en geven goed aan hoe de formats inhoudelijk in te vullen. Dus dat was het probleem niet. Directe aanleiding voor de trainingen was dat de handleidingen nog niet bij iedereen bekend waren en dat er geen afspraken waren over de stijl van schrijven.

Uitgebreid format vraagt om korte en bondige teksten

Tijdens de training is er vooral gewerkt aan de structuur en de lengte van tekstblokken en alinea’s, en aan kort en bondig formuleren. Het format nodigt namelijk uit tot uitgebreide teksten met veel herhalingen. Ook is in de training goed afgesproken wat precies in welke ‘box’ in te vullen en wanneer je naar een andere ‘box’ verwijst.

En het resultaat?

Behandelrapporteurs en behandelcoördinatoren schrijven nu kortere verlofaanvragen en verlengingsadviezen met een duidelijke structuur in elke ‘box’. Ook is er meer efficiëntie ontstaan in het schrijfproces.

Benieuwd naar vergelijkbare trainingen?

Bekijk dan onze trainingen Relevant rapporteren in de forensische zorg en Schrijftraining voor rapporteurs pro Justitia.

Bekijk hier onze andere projecten en klanten.

Deel dit :