SMART, helder en objectief rapporteren bij Stichting IMD

Stichting IMD in Amsterdam begeleidt jongeren met verschillende hulpvragen, bijvoorbeeld om ritme te krijgen in hun dagelijks leven of zelfvertrouwen te ontwikkelen. Om deze jongeren effectief te begeleiden, stellen de begeleiders van IMD samen met hen doelen op. De uitdaging bij IMD was om deze doelen SMART te formuleren en vervolgens objectief en helder te rapporteren over de voortgang op die doelen. Hier kwamen trainers Annelies Buurman en Nikki Geuzendam om de hoek kijken.

SMART-doelen als uitgangspunt

Samen met een groep enthousiaste begeleiders analyseerden Annelies en Nikki de doelen uit de praktijk van IMD. Hier gebruikten ze de SMART-methode voor; maak je doelen specifiek (S), meetbaar (M), acceptabel (A), realistisch (R) en tijdgebonden (T). Een fictief voorbeeld: IMD helpt een jongere genaamd Lindsey om ritme te krijgen. Een SMART-doel dat hierbij aansluit is: ‘Lindsey volgt vanaf 1 september 2023 (T) twee keer per week (M) kickbokslessen op de dinsdag en vrijdag (S).’ Afstemming met Lindsey is essentieel om te weten of zij hiervoor gemotiveerd is (A) en of het doel past in haar planning (R). Nu dit doel SMART geformuleerd is, is het voor alle betrokkenen helder hoe en waarom ze aan dit doel werken.

Objectieve en heldere rapportages

Niet alleen de doelen zelf zijn belangrijk, maar ook de rapportages hierover. De centrale vraag was dan ook: waarom en hoe rapporteer je over je doelstellingen? Elke rapportage moet aansluiten bij je doel en moet objectief en helder zijn geformuleerd. We legden voorbeeldzinnen aan de begeleiders voor, die zij vervolgens objectief herschreven. Bijvoorbeeld door aan te geven van wie een uitspraak is: ‘Mo zegt dat hij naar huis wil’ in plaats van ‘Mo wil naar huis’. Daarnaast maakten de begeleiders de rapportages begrijpelijker. Zo knipten ze lange zinnen op in tweeën en voegden ze verbindingswoorden toe. Het resultaat? SMART geformuleerde doelstellingen én heldere rapportages; twee vliegen in één klap dus.

Het resultaat

Stichting IMD spreekt positief over de training:

“De training rapporteren gaf onze coaches fijne handvatten om gestructureerd en duidelijk te kunnen rapporteren, wat er uiteindelijk voor zorgt dat wij ons kunnen blijven focussen op het belangrijkste doel: het bieden van de juiste hulp aan onze jongeren.”

Benieuwd naar vergelijkbare trainingen?

Bekijk dan onze schrijftrainingen.

Bekijk hier onze andere projecten en klanten.

Deel dit :