Van roddel en achterklap naar een open en prettige werkomgeving

Interventie HVdS helpt labmedewerkers een écht team te vormen

Hoe zorg je ervoor dat je team van 18 collega’s op een prettige en respectvolle manier met elkaar werkt? Zeker als dit niet vanzelfsprekend blijkt en sommige collega’s zelfs met de spreekwoordelijke ‘knoop in maag’ naar hun werk gaan? Op het laboratorium van de Apotheek Haagse Ziekenhuizen (AHZ) stond manager Eddy van Wuijckhuijse voor deze en andere problemen. Hendrikx Van der Spek bood hulp.

Onprettige werksfeer

Op het laboratorium speelden nogal wat problemen: een team dat niet optimaal samenwerkte, waardoor de kwaliteit van het werk ook onder druk kwam te staan, het ziekteverzuim opliep en sommige medewerkers zelfs besloten te vertrekken. Op de werkvloer zelf praatten collega’s nauwelijks met elkaar, maar soms wel over elkaar…Wat te doen?

Inzicht door interviews

Eddy besloot HVdS, in de persoon van Maarten Welkers, om hulp te vragen. Samen kwamen ze tot een doelgerichte aanpak: via interviews met alle medewerkers werd onderzocht of het team bereid was om te veranderen en of er dus draagvlak voor echte verbetering was. Vrijwel alle teamleden bleken dat dolgraag te willen. Op basis van deze resultaten ontwierp een klein team een interventieprogramma: eerste een groepssessie waarin aan de hand van een realistische ‘game’ de werkwijze, de dynamiek en het dna van het team op een luchtige manier in kaart werden gebracht. Dit leidde al tot een eerste ‘ontspanning’ tussen de collega’s en een veel betere sfeer.

Groepssessies en individuele coachings

Vervolgens werkten alle teamleden in een aantal (sub)groepssessies aan hun gedragspatronen en kregen ze inzicht in hun persoonlijke drijfveren en overtuigingen. Hamvragen daarbij waren: hoe willen we elkaar straks aanspreken en welke vaardigheden hebben we daarvoor nodig? Voor hen die dat wilden, was er vervolgens de mogelijkheid om in een individuele coachingssessie verder te werken aan hun eigen gedrag en specifieke problemen met Maarten te bespreken. Deze mogelijkheid zorgt er ook voor dat er direct adequaat kan worden gehandeld als er even- sprake is van een kleine terugval. Alle betrokkenen beseffen dat ze in een doorlopend proces zitten en dat ze de gewenste cultuurverandering stapje voor stapje gestalte geven.

De weg naar vertrouwen

Maar alle inspanningen tot nu toe zijn niet voor niets geweest! De teamleden snappen veel beter waarom een collega iets zegt of doet en ze durven elkaar veel directer en respectvoller aan te spreken. Ze nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen rol en hun eigen inbreng. Het resultaat: een veel betere werksfeer en een gedeeld vertrouwen in de toekomst. Bovendien zijn er duidelijke afspraken gemaakt over rollen, verantwoordelijkheden en overleg.

Klant aan het woord

Ook Eddy zelf kijkt tevreden terug. Hij zegt over het traject: “De aanpak van Maarten is heel degelijk, waarbij de inventarisatie van de problematiek in het team grondig wordt gedaan. Hierdoor is training echt op maat en is de kans op succes groot. Maarten houdt de trainingen luchtig van karakter en legt de nadruk op interactief bezig zijn met de groep.”

Deel dit :