Een aansprekend jaarverslag

Internet is een ideaal medium om actuele financiële informatie op een aantrekkelijke manier te presenteren. Het is dus ook een ideaal platform om jaarverslagen op te publiceren. Een goed geschreven jaarverslag is een geweldig promotiemiddel voor je bedrijf. In de praktijk verzanden veel jaarverslagen echter in een gortdroge opsomming van feiten en financiële gegevens. Toch kun je jouw jaarverslag met een paar simpele tips omtoveren tot een echte ‘page-turner’.

Tip 1: Zorg voor een heldere ontsluiting.
Ontsluit de tekst via een boomstructuur op hoger niveau. Dit heeft als voordeel dat de lezer beter overzicht heeft en dat de tekst geschikt wordt voor verschillende doelgroepen. Kies een thema dat de rode draad van het hele jaarverslag vormt. Bijvoorbeeld ‘mens en techniek’.

Tip 2: Formuleer kort, bondig en levendig.
Herschrijf teksten van het papieren jaarverslag voordat je ze op het scherm plaatst. Maak kortere tekstblokken en voorzie die van kopjes. Schrijf het jaarverslag in interviewvorm. Laat directieleden verslag uitbrengen van de wapenfeiten van het afgelopen jaar. Citaten van medewerkers kunnen het jaarverslag ook verlevendigen.

Tip 3: Zorg dat uw website actueel is.
Verwerk actuele cijfers en resultaten in je site. Denk daarbij aan halfjaar- of kwartaalcijfers en -resultaten. Per slot van rekening kan een site dagelijks bijgewerkt worden. Bovendien verlevendigen streamers, kaders en tabellen je tekst.

Tip 4: Ontwikkel een creatief concept.
Ontwikkel ook voor het jaarverslag op internet een creatief concept. Dit creatieve concept hoeft niet hetzelfde te zijn als dat van het papieren jaarverslag, hoewel het natuurlijk wel goed is als de beide concepten iets met elkaar te maken hebben. Toon de hoofdlijnen uit een jaarverslag bijvoorbeeld eens met behulp van een PowerPoint-presentatie.

Tip 5: Denk eens na over beeld en/of geluid.
In plaats van de ‘Inleiding van de voorzitter van de Raad van Bestuur’ af te drukken, kun je deze gemakkelijk in beeld brengen met een – gesproken – welkomstwoord. Plaats de geschreven versie er wel naast. Niet iedereen beschikt immers over de juiste plugin of een geluidskaart. Een foto kan natuurlijk ook.

Meer informatie
Wil je meer weten over heldere verslagen schrijven? Neem dan contact met ons op voor advies op maat.

Deel dit :

Een aansprekend jaarverslag