Persberichten schrijven

Een goed geschreven persbericht kan heel wat publiciteit opleveren. Bovendien is gratis aandacht in de media vaak heel wat effectiever dan een duur betaalde advertentie. Maar krantenredacties krijgen dagelijks honderden persberichten binnen. Hoe krijgt je een journalist zover dat hij oog heeft voor jouw persbericht? De plaatsingskans van je bericht wordt aanzienlijk groter als het antwoord geeft op de vijf W’s, gestructureerd is als een krantenartikel en een goede kop heeft.

Tip 1: Maak gebruik van de vijf W’s.
In elk persbericht moet je antwoord geven op de vragen wie, wat, waar, wanneer, waarom (en eventueel hoe). Stel dat je een buurtfeest wilt organiseren, dan moet je vertellen waarom, waar en wanneer het feest plaatsvindt, wat er op het feest gebeurt en voor wie het bedoeld is.

Tip 2: Zorg voor een goede structuur.
Je kunt een persbericht het beste structureren als een krantenartikel:

 • een headline (een kop in telegramstijl)
 • een lead (inleiding met de kern van het bericht, de belangrijkste informatie)
 • de tekst (de rest van het nieuws en de details)


Tip 3: Schrijf een oprolbaar bericht.
Zorg er altijd voor dat het bericht oprolbaar is. Dat betekent dat het minst belangrijke nieuws in de laatste alinea’s staat. De journalist kan die zonder problemen schrappen.

Tip 4: Verzin een goede kop.
Voor een persbericht geldt: een goede kop is goud waard. Hoe maak je die goede kop?

 • Stel om te beginnen vast wat de kern van het nieuws is. Dit kan weer met de vijf W-vragen.
 • Vervolgens formuleer je een zin, waarin je de belangrijkste W-vragen beantwoordt en waarin je het bericht samenvat. Maak een actieve zin; deze is vaak korter dan een lijdende zin (met ‘worden’). Deze zin vormt de basis voor je kop.
 • Daarna schrap je alle bijzinnen en lidwoorden; het woordje ‘van’ kan ook meestal weg. Streef ernaar voor de kop niet meer dan 60 tekens (met spaties) te gebruiken.
 • Het resultaat is begrijpelijke telegramstijl. Laat iemand anders de kop lezen en op begrijpelijkheid en duidelijkheid beoordelen.
 • Let op:
  – In de kop geen punt, vraagteken of uitroepteken!
  – Gebruik hoofd- en kleine letters als in een gewone zin.
  – Gebruik aanhalingstekens voor een citaat of mening.
  – Zet de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd.


Meer informatie
Wil je meer weten over journalistiek schrijven? Neem dan contact met ons op voor advies op maat.

Deel dit :

Persberichten schrijven