Schrijven met tekststructuren

Wanneer je aan de hand van een tekststructuur schrijft, dan heb je een stevig houvast voor je tekst. De volgende zes tekststructuren helpen je om een lijn in je tekst aan te brengen.

Probleemstructuur

Het thema van een probleemstructuur is altijd een ongewenste situatie. De standaardvragen die je in een probleemstructuur moet beantwoorden zijn:

 • Wat is het probleem precies?
 • Waarom is het een probleem?
 • Wat zijn er de oorzaken van?
 • Wat is ertegen te doen?


Maatregelstructuur

Deze structuur kun je gebruiken als er een advies wordt gegeven of een voorstel wordt gedaan. De standaardvragen zijn:

 • Wat is de maatregel precies?
 • Waarom is de maatregel nodig?
 • Hoe wordt de maatregel uitgevoerd?
 • Wat zijn de effecten van de maatregel?


Evaluatiestructuur

De evaluatiestructuur is geschikt voor opiniërende teksten, teksten waarin je de voors en tegens van een plan bespreekt. De standaardvragen zijn:

 • Wat zijn de relevante eigenschappen ervan?
 • Wat zijn de positieve effecten?
 • Wat zijn de negatieve effecten?
 • Hoe luidt het totaaloordeel?


Handelingsstructuur

Deze structuur gebruik je als je iemand een instructie wilt geven.

 • Wat is het doel van de handeling?
 • Wat zijn de voorwaarden ervoor?
 • Hoe verloopt de handeling in grote lijnen?
 • Hoe worden de deelhandelingen uitgevoerd?
 • Hoe wordt de uitkomst van de handeling gecontroleerd?


Ontwerpstructuur

Deze tekststructuur kun je gebruiken bij teksten waarin een ontwerp van iets wordt gepresenteerd. De ontwerpstructuur kan gebruikt worden voor iets wat nog gemaakt moet worden maar leent zich ook prima voor iets wat al functioneert. De vragen die je moet beantwoorden zijn:

 • Waartoe dient het?
 • Aan welke eisen moet het voldoen?
 • Welke middelen worden er gekozen?
 • Hoe ziet het ontwerp eruit?
 • Wat is de waarde van het ontwerp?


Onderzoeksstructuur

De onderzoeksstructuur is geschikt om verslag te maken van iets dat is onderzocht. Maar je kunt deze structuur ook gebruiken voor een onderzoeksvoorstel. De standaardvragen zijn:

 • Wat wordt er precies onderzocht?
 • Volgens welke methode verloopt het onderzoek?
 • Wat zijn de resultaten van het onderzoek?
 • Wat zijn de conclusies uit het onderzoek?


Meer informatie

Je weet nu welke tekststructuren je kunt gebruiken. Wil je meer weten over teksten schrijven? Neem dan gerust contact met ons op voor advies op maat. Dat kan telefonisch via 035 – 623 77 85 en per mail via info@hvds.nl. Ook kun je via onze trainingspagina zien welke schrijftrainingen we aanbieden.

Deel dit :

Schrijven met tekststructuren