Universiteit Leiden: werken voor derden

De Universiteit Leiden stimuleert het werken voor derden, dat wil zeggen het doen van onderzoek dat niet gefinancierd wordt uit de reguliere gelden van het Rijk of de collegegelden. Zo doet de Universiteit onderzoek voor het bedrijfsleven en voor de collectebusfondsen. Zowel het onderzoek als de extra financiële middelen zijn zeer welkom: de wetenschappelijk medewerkers krijgen extra onderzoeks- en publicatiemogelijkheden en de Universiteit krijgt extra middelen ter beschikking voor onderwijs en onderzoek. Daarom voert de Universiteit Leiden een actief stimuleringsbeleid voor dit onderzoek.

Teksten schrijven voor wetenschappelijk medewerkers

Het werken voor derden vergt een wat andere, meer bedrijfsmatige aanpak van de wetenschappelijk medewerkers. Om bedrijfsmatige en administratieve kant van het onderzoek voor hen te verlichten, heeft de universiteit aan de tekstschrijvers van HvdS gevraagd een brochure en intranettekst te schrijven voor de wetenschappelijk medewerkers. Zij ervaren de administratieve kant van het onderzoek soms als extra rompslomp en beseffen vaak te laat dat de Universiteit hun op allerlei terreinen ondersteuning biedt. Veel problemen kunnen in een vroeg stadium voorkomen worden door goede voorlichting en ondersteuning.

In gesprek met de administratieve diensten

Hendrikx Van der Spek is allereerst te rade gegaan bij de administratieve diensten van drie grote faculteiten. Deze diensten werken namelijk met een interne brochure over de voorgeschreven administratieve procedure bij het werken voor derden. Daaronder valt onder meer het maken van een onderzoeksbegroting en niet onbelangrijk de verantwoording van de tijdsbesteding van de onderzoekers. De gesprekken en de interne brochure vormden de basis voor de nieuwe brochure die vooral moest voorzien in de informatiebehoefte van de projectleiders en de onderzoekers, zoals: hoe verwerf ik onderzoek? Hoe maak ik een begroting? En hoe rond ik het project financieel af?

Brochure in drie delen

De brochure ‘Werken voor derden: praktijkgids voor projectleiders’ is gestructureerd naar de drie fases van het onderzoek:

  • De voorbereiding: van voorstel naar offerte
  • In goede banen: de administratie en personeelsinzet tijdens het onderzoek
  • De afronding: declaraties en evaluatie

Alle teksten zijn vervolgens voorzien van checklisten, tips en valkuilen en de mogelijkheden voor ondersteuning.

Geïnteresseerd?

Bekijk dan onze tekstproductie en -redactiepagina.

Bekijk hier onze andere projecten en klanten.

Deel dit :