Patiëntcommunicatie duidelijker door afbeeldingen?

Onze stagiair Julia Folkertsma doet sinds september onderzoek naar afbeeldingen in patiëntenfolders. In dit blog geeft zij een update van haar afstudeeronderzoek.

Julia:

Onderzoeksvraag en relevantie

In mijn onderzoek richt ik me op de vraag: hoe kunnen afbeeldingen patiëntfolders duidelijker en begrijpelijker maken? Daarbij kijk ik specifiek naar de voordelen van afbeeldingen voor laaggeletterden. Er zijn namelijk minstens 2,5 miljoen laaggeletterde volwassenen in Nederland. Laaggeletterden hebben vaak moeite om patiëntenfolders te begrijpen, waardoor zij gezondheidsadviezen minder goed op kunnen volgen. Een slechtere gezondheid is hiervan het gevolg. Dat maakt begrijpelijke patiëntenfolders nog belangrijker!

Onderzoeksopzet

Ik voer verschillende deelonderzoeken uit die door elkaar heen lopen. Hieronder vertel ik iets meer over de verschillende deelonderzoeken. 

Deelonderzoek 1: literatuurstudie

Dit deelonderzoek vormt de basis voor de rest van het onderzoek. In het literatuuronderzoek bekijk ik namelijk wat er al bekend is over het gebruik van afbeeldingen in gezondheidscommunicatie. Met deze literatuurstudie bereid ik me ook alvast voor op de andere deelonderzoeken. In die onderzoeken kijk ik namelijk of de praktijk overeenkomt met of verschilt van de wetenschap.

Deelonderzoek 2: focusgroep met experts

In dit tweede deelonderzoek verzamel ik geen informatie uit de wetenschap, maar uit de praktijk. Dat doe ik door in gesprek te gaan met professionals die ieder expert zijn op een deelgebied van mijn onderzoek. Sommige experts weten bijvoorbeeld veel van laaggeletterdheid, patiëntcommunicatie of van beeldtaal. Anderen zijn uitgenodigd omdat zij zelf beeldtaal maken. Zij kunnen daardoor beoordelen of alle ideeën die wij bedenken praktisch uitvoerbaar zijn. 

Ik kijk erg uit naar de focusgroep! Juist door experts met verschillende achtergronden met elkaar in gesprek te laten gaan, hoop ik tot nieuwe, praktische inzichten te komen. De focusgroep vindt deze week plaats. Vorige week heb ik de voorbereidingen daarvoor gedaan, dus ik ben er klaar voor!

Deelonderzoek 3: lezersonderzoek

In het laatste deelonderzoek kijk ik samen met taalambassadeurs naar patiëntfolders. Deze taalambassadeurs zijn allemaal laaggeletterd (geweest). In een interview vertellen zij mij wat zij goed of minder goed vinden aan de folders en de afbeeldingen die daarin staan. Zo probeer ik te achterhalen aan welke voorwaarden afbeeldingen moeten voldoen om een tekst te ondersteunen.

Resultaat

Vanuit drie perspectieven (wetenschap, praktijk en lezers) heb ik straks informatie opgehaald over hoe afbeeldingen bijdragen aan begrijpelijkere patiëntfolders. Daarmee kom ik tot een aantal concrete adviezen over het gebruik van afbeeldingen in patiëntfolders. Dan kunnen we tijdens de trainingen van HVdS deze kennis delen met cursisten.

Naast Julia doet Yohannes den Hertog een afstudeeronderzoek bij ons. Benieuwd naar zijn onderzoek? Lees dan zijn blog.

Tags :

Deel dit :