Schrijftrainingen voor groepsleiding Pieter Baan Centrum

Sinds 2021 verzorgen Annelies Buurman en Peter Monnee schrijftrainingen voor de groepsleiding van het Pieter Baan Centrum (PBC). Gezamenlijk hebben ze voor deze doelgroep een maatwerkprogramma ontwikkeld voor een driedaagse training. Annelies vanuit haar expertise als schrijftrainer en tekstschrijver en Peter vanuit zijn ervaring als observatie- en opleidingscoördinator van de groepsleiding bij het PBC. Doel van de trainingen is een goede onderlinge afstemming in het schrijfteam en nieuwe collega’s een goede start geven.

Wat doet een groepsleider van het PBC?

Een rechter kan opdracht geven een verdachte te onderzoeken in het PBC bij het vermoeden dat er psychisch iets aan de hand is. In het onderzoeksteam zitten een psychiater, een psycholoog, een groepsleider, een jurist, een forensisch milieuonderzoeker en een procesbegeleidend-psychiater of – psycholoog. Hun bevindingen leggen ze vast in een rapportage pro Justitia. De groepsleiders observeren hoe de verdachte zich gedraagt in de groep. Deze observaties worden vastgelegd in dagrapportages die weer de bron vormen voor de eindrapportage en een onderdeel zijn van het advies aan de rechter.

Schrijven in een team

Voor zowel de dagrapportages als de eindrapportage geldt dat deze voor collega’s een belangrijke bron zijn voor hun eigen teksten. Zo gebruiken collega-groepsleiders elkaars dagrapportages voor hun eigen eindrappportage en gebruiken collega’s uit het onderzoeksteam de eindrapportage voor hun rapportage pro Justitia. Afstemming van schrijfstijl en van wat forensisch relevant is, is dus cruciaal.

Eigen werk centraal

Ter voorbereiding van de trainingen ontvangen Annelies en Peter van elke groepsleider een aantal dagrapportages en een eindrapportage. Op basis hiervan bepalen ze het precieze programma en maken ze maatwerkoefeningen. Dit zorgt ervoor dat de training naadloos aansluit op de praktijk.

Opzet van de training

In de driedaagse training staan op dag 1 de dagrapportages centraal en op dag 2 en 3 de eindrapporten. Op dag 1 oefenen de deelnemers met het beschrijven van situaties aan de hand van diverse filmfragmenten. Op dag 2 en 3 gaan we in op het schrijfproces, het lezerspubliek, de structuur van het eindrapport, alinea’s met kopjes en helder formuleren. We sluiten de training af met een ‘redactie-carrousel’ waarin de groepsleiders elkaars en hun eigen eindrapport redigeren.

Reacties van de deelnemers

De groepsleiders vinden het een pittig programma met drie volle dagen. De inhoud vinden ze interessant, relevant en direct in de praktijk toe te passen. Het gebruik van hun eigen teksten draagt daar aan bij. Ook vinden ze de combi van Annelies en Peter, elk vanuit hun eigen invalshoek, heel waardevol.

Benieuwd naar vergelijkbare trainingen?

Bekijk dan onze trainingen Schrijftraining voor rapporteurs pro Justitia en Schrijven van tbs-verlofaanvragen en -verlengingsadviezen.

Bekijk hier onze andere projecten en klanten.

Deel dit :