Home » Projecten en klanten » Een beter VluchtWeb

Een beter VluchtWeb

VluchtWeb is de online kennisbank van VluchtelingenWerk Nederland. Deze zeer uitgebreide site geeft informatie over alles wat met vluchtelingen en asielzoekers te maken heeft. Omdat VluchtWeb aan een ‘opknapbeurt’ toe was, werd Hendrikx Van der Spek gevraagd met een voorstel te komen.

VluchtWeb in het kort

VluchtWeb bundelt documenten over de toelating en het verblijf van asielzoekers en vluchtelingen. Zo zijn er documenten van ‘externen’ (bijvoorbeeld Kamerstukken, jurisprudentie, brieven van Amnesty International, krantenartikelen,uitspraken van rechtbanken). Deze staan ongewijzigd op de site met een zelfgeschreven inleiding of samenvatting. Daarnaast produceert Vluchtelingenwerk zelf teksten over herkomstlanden, de asielprocedure, terugkeerbeleid enzovoorts.

De vraag

Vluchtelingenwerk had vier vragen voor ons:
-Hoe werk je papieren teksten om tot beeldschermteksten?
-Welke eisen gelden er voor zinsbouw, koppen, intro’s, kopjes, inhoudsopgaven, structuur, verwijzingen etcetera?
-Hoe krijgen we meer eenheid in onze site?
-Hoe zorgen we ervoor dat onze auteurs zo min mogelijk tijd kwijt zijn met schrijven?

De 3-fasenaanpak

In dit geval hebben we gekozen voor een 3-fasenaanpak:
-In de eerste fase hebben we samen met Vluchtelingenwerk een auteursinstructie voor VluchtWeb opgesteld.
-In de tweede fase hebben alle auteurs een praktische workshop gevolgd om met deze instructie te werken.
-De derde fase bestond uit een individueel coachingsgesprek voor elke auteur over een aantal eigen webteksten. In zo’n gesprek kreeg iedere auteur feedback om zijn teksten nog aantrekkelijker te maken.
Het gehele traject besloeg ruim een half jaar.

Het resultaat

De auteursinstructie was in dit geval de sleutel tot succes: eenheid en kwaliteit in de webteksten en duidelijkheid en snelheid bij de auteurs. Inmiddels zijn overal binnen de organisatie de auteursinstructies te vinden: gelamineerd en in opvallende kleuren. Je kunt er letterlijk niet omheen!

Bekijk hier onze andere projecten en klanten.

Contact? Bel 035 - 623 77 85 of mail info@hvds.nl