Kort en Bondig schrijven

Het is een kunst: kort en bondig schrijven. Als je zinnen lang maakt, zijn ze vaak snel onduidelijk en verslapt de aandacht van de lezer binnen in een mum van tijd. Neem de volgende tips ter harte als je graag wat korter en bondiger zou willen schrijven:

Tip 1: Houd je zinnen kort. Ga uit van een gemiddelde van vijftien woorden per zin.

Tip 2: Houd je zinnen eenvoudig: maximaal één bijzin bij een hoofdzin.

Tip 3: Schrijf actief: gebruik geen lijdende vorm (geen ‘worden’).

Tip 4: Schrijf direct: gebruik zo min mogelijk hulpwerkwoorden (zullen, kunnen).

Tip 5: Zorg voor duidelijke verwijzingen (die, dat).

Tip 6: Zorg voor duidelijke structuuraanduiders (omdat, hoewel).

Meer informatie
Wil je meer weten over kort en bondig schrijven? Bekijk dan onze training Kort en Bondig schrijven eens! Of neem direct contact met ons op voor advies op maat.

Deel dit :

Kort en Bondig schrijven