SMART, SOEP en SBAR in zorgrapportages

In de zorg zijn er verschillende manieren om te rapporteren. De ene manier is niet per se beter dan de andere manier. Het gaat er vooral om dat zorgverleners op dezelfde manier rapporteren. Uniforme rapportages zijn namelijk zowel voor collega’s als voor (eventueel) meelezende cliënten begrijpelijker. Daarnaast straal je met uniforme rapportages professionaliteit uit. De vraag is: op welke manier krijg je uniforme rapportages? In dit blog bespreken we hiervoor drie methoden: SMART, SOEP en de SBAR.

SMART of slim schrijven

SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. De SMART-methode kan je zowel gebruiken voor je tekst als geheel, als voor specifieke doelen. Je maakt je tekst en doelen hierdoor zo concreet mogelijk. In onze trainingspraktijk zien we de SMART-methode vaak terugkomen, bijvoorbeeld in de rapportages van Stichting IMD. Stichting IMD stelt SMART-doelen op om jongeren te begeleiden bij verschillende hulpvragen.

SOEP als recept voor je tekst

Naast SMART is ook de SOEP-methode een handig hulpmiddel voor rapportages in de zorg. SOEP is een afkorting voor Subjectief, Objectief, Evaluatie en Plan.

S: Wat vertelt de cliënt zelf over zijn of haar belevenis?
O: Welk gedrag of welke symptomen stel jij vast bij de cliënt?
E: Hoe evalueer jij de situatie?
P: Wat is je plan van aanpak?

En tot slot: de SBAR

SOEP komt deels overeen met de SBAR. De afkorting SBAR staat voor Situation (situatie), Background (achtergrond), Assessment (beoordeling) en Recommendation (aanbeveling). De laatste twee letters van SOEP (Evaluatie en Plan) en de laatste twee letters van de SBAR (Assessment en Recommendation) lijken op elkaar:

S: Over welke situatie rapporteer je?
B: Wat is de achtergrond van diegene over wie je rapporteert?
A: Wat is jouw beoordeling/indruk van diegene over wie je rapporteert?
R: Welke vervolgacties stel je voor om diegene over wie je rapporteert te helpen?

Een voorbeeld van een organisatie die de SBAR gebruikt, is de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) in Amsterdam. Met deze methode brengt OGGz uniformiteit en structuur aan in de rapportages.

Tags :

Deel dit :