Stichting De Linde: zorg en communicatie versterken elkaar

Stichting De Linde in Haarlem biedt begeleiding en behandeling aan zelfstandig wonende mensen. De Linde ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking, die vaak samengaat met psychiatrische problematiek. De Linde biedt aan deze complexe doelgroep een flexibel en laagdrempelig aanbod, dat zo goed mogelijk aansluit bij hun hulpvraag. Naast begeleiding en behandeling biedt de stichting budgetbeheer en bewindvoering, dagbesteding en andere vormen van gespecialiseerde ondersteuning. Daarbij werkt De Linde vaak samen met andere zorgaanbieders.

Samenwerking en communicatie

De Linde is een netwerkorganisatie waarin samenwerking een grote rol speelt: samenwerking met verschillende arbeidspools, met zorgprofessionals en met andere instellingen. Dat betekent dat communicatie een belangrijke succesfactor is. Vanwege de complexe financiering van de zorg moet er ook veel informatie worden uitgewisseld met verzekeraars en gemeenten. Om deze communicatie te stroomlijnen, werkt De Linde sinds een aantal jaren samen het HVdS. Ons bureau helpt De Linde onder meer met teksten voor websites, brieven en aanbestedingen. Ook heeft HVdS bijgedragen aan het ontwikkelen van de missie en visie van De Linde. In onze beleving versterken zorg en communicatie elkaar: goede communicatie vergemakkelijkt de zorg, met zorg voor communicatie bereik je een beter resultaat.

Tjeerd de Jong is bestuurder van Stichting De Linde. Zowel zorg als communicatie gaan hem aan het hart:

“Om goede zorg te verlenen, is samenwerking met zorgprofessionals, instellingen en andere partijen van groot belang. Daarbij speelt communicatie altijd een rol. Voor onze teksten, online en offline, werken we sinds een aantal jaren samen met Hendrikx Van der Spek. Zij kennen ons werkterrein, snappen wat we willen en leveren snel concepten waarmee we verder kunnen.”

Zorgsector

Ook HVdS draagt de zorg een warm hart toe: wij werken al heel lang voor ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Daarbij gaat het zowel om tekstredactie als trainingen. Voor het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) hielpen we bijvoorbeeld met de herziening van de website met patiënteninformatie. Een voorbeeld van een trainingsinterventie vormen onze presentatietrainingen voor Actiz, de koepelorganisatie van zorgondernemers. Voor Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn organiseerden we workshops Kort en Bondig schrijven.

Geïnteresseerd?

Bekijk dan onze tekstproductie en -redactiepagina.

Bekijk hier onze andere projecten en klanten.

Deel dit :