Home » Sterke verbetering rendement met blended learning
Blog14 | 07 | 2015 | door: Willem Hendrikx

Sterke verbetering rendement met blended learning

Vaak wordt blended learning neergezet als het zoveelste modeverschijnsel in de ‘trainingswereld’, maar laten we oppassen het kind niet met het badwater weg te gooien: want de resultaten van blended learningtrajecten zijn meestal zeer positief.

Voorstanders

Er vindt op dit moment een stevige discussie plaats over het effect van moderne leermiddelen, zoals e-learning, op de resultaten van trainingen en workshops. Fervente voorstanders van e-learning wijzen op de besparingen in tijd en geld, op de effectiviteit en op de onafhankelijkheid van plaats en tijd bij e-learning.

Tegenstanders

Tegenstanders van e-learning wijzen op de oncontroleerbaarheid van de resultaten, op het gebrek aan sociale controle en controle door de trainer of coach, op de oppervlakkigheid en vaagheid van het leerproces. Een steeds grotere groep is weer aanhanger van classroom learning, eigenlijk de traditionele situatie aangevuld met moderne snufjes.

De motivatiefactor

Een sleutelrol in deze discussie speelt het begrip motivatie. Ongemotiveerde cursisten steken weinig tot niets op, in een classroom- of e-learningsituatie,  en gemotiveerde cursisten doorlopen juist met goede resultaten om het even wat voor trainingssituatie. Daarbij speelt een belangrijke rol dat in een ‘gewone’ classroom training een goede trainer de motivatie van zijn cursisten tot grote hoogte kan opvoeren, terwijl dat bij een training ‘op afstand’, zoals e-learning een stuk lastiger is.

Mengen van trainingsvormen

De oplossing voor dit dilemma is het mengen van deze trainingsvormen. Combineer classroom met e-learning, voeg daar nog een snufje social learning en bilaterale contacten (mail, telefoon, Skype, Twitter) tussen trainer en cursist aan toe en de resultaten zijn verbluffend.

Vaardigheidstrainingen

Vooral bij vaardigheidstrainingen (schrijven, spreken, talen, etc.) heeft de blended learning aanpak nog een extra voordeel: meer tijd om te oefenen, terwijl er tegelijkertijd ook voldoende motivatie bij de cursisten aanwezig blijft om dit te doen. Waar voorheen bij classroomtrainingen het rendement van het geleerde na de training een steile curve naar beneden liet zien, is het rendement bij blended trainingen echter verbluffend: meer gelegenheid om te oefenen, om daar feedback op te krijgen en om daar met elkaar van te leren.

Meer, meer, meer…, minder, minder, minder

De voordelen van blended learning op een rijtje:

  • meer mogelijkheden om te oefenen,
  • meer contactmomenten
  • meer individuele aandacht
  • meer interactie
  • meer feedback
  • meer motivatie
  • meer vrijheid
  • minder tijdsbeslag
  • minder kosten
  • minder planningsperikelen.
14 | 07 | 2015 | door: Willem Hendrikx
Contact? Bel 035 - 623 77 85 of mail info@hvds.nl
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.