Home » Kijkje in de keuken #10: Trainer aan het woord
Blog20 | 08 | 2019 | door: Ave Luth

Kijkje in de keuken #10: Trainer aan het woord

Collega Ave Luth werkt nu bijna 4 jaar bij Hendrikx Van der Spek en ziet een duidelijke stijging in de vraag naar redigeeropdrachten en communicatietrainingen en  in de zorg. Een ontwikkeling die ze toejuicht, aangezien ze met veel plezier werkt voor zorgorganisaties en merkt dat er binnen de zorg vooruitgang wordt geboekt in helder schrijven. “De vragen uit die sector zijn veelzijdig en het geeft me voldoening om samen met de zorgprofessionals een antwoord te vinden op hun vragen.”

Waar hebben zorgorganisaties in trainingen behoefte aan?

“Bij steeds meer zorgorganisaties krijgen de patiënten en/of hun vertegenwoordigers de mogelijkheid om het dossier en de rapportages over hun welzijn in te zien. Dat vraagt van de schrijvers van die dossiers en rapportages een zorgvuldige en objectieve schrijfstijl die niet voor meerdere interpretaties vatbaar is. Eerder kwamen zorgprofessionals nog weg met zinnen als ‘patiënt 2 pcm gegeven”, “heeft last van inco” en “pleister geplakt”. Nu moeten ze ervoor zorgen dat ook een lezer die niet zorgtechnisch onderlegd is, begrijpt dat de patiënt 2 paracetamol kreeg, dat de patiënt last heeft van incontinentie en dat de verzorger een pleister heeft geplakt.

Ik vind het leuk om bij de communicatietrainingen in de zorg als ‘onwetende’ lezer op te treden. Zo kan ik de zorgprofessionals laten zien dat de zinnen die zij erg duidelijk vinden, voor een leek helemaal niet zo duidelijk zijn. Je kunt soms zo verblind zijn door je eigen kennis en vakjargon, dat je niet inziet hoe een buitenstaander je tekst leest. Het leuke aan trainer zijn is dat je op uiteenlopende plekken komt en te maken krijgt met verschillende sectoren. Ik kan dus altijd de buitenstaander/leek spelen om ogen van cursisten te openen. Daar is overigens weinig gespeeld aan; ik bén op de meeste vlakken ook de leek.”

Je noemt de vragen uit de zorgsector veelzijdig, welke vragen krijg je nog meer?

“Zorgprofessionals moeten niet alleen helder schrijven, maar worden vaak ook geacht SMART te rapporteren en SMART doelen te stellen. In veel zorgtrainingen komen die vijf letters dus ook aan de orde. Dat de S voor specifiek, de M voor meetbaar, de A voor acceptabel, de R voor realistisch en de T voor tijdgebonden staan, weten de meeste zorgprofessionals wel. Het is vooral de toepassing in de praktijk, de vertaalslag naar geschreven tekst, die aandacht nodig heeft. Die combinatie van theorie en praktijk maakt het trainersvak voor mij zo leuk. Ik hou van praten en zou zo uren achter elkaar kunnen vertellen en uitleggen, maar dat gaat al snel vervelen voor de toehoorder. Als je cursisten kunt laten oefenen met hun eigen praktijk op basis van de theorie die je zojuist uitlegde, ben je een hele stap verder. Het bezorgt cursisten meer resultaat op de lange termijn.”

Je komt regelmatig over de vloer bij zorginstellingen, kun je jezelf dan nog wel een leek in de zorgsector noemen?

“Ja, gelukkig wel! Natuurlijk heb ik de laatste jaren tijdens de communicatietrainingen in de zorg meer geleerd over de inhoud waar de cursisten uit de zorgsector mee bezig zijn. Ik weet bijvoorbeeld beter wat de Wlz inhoudt en leer steeds meer afkortingen in het zorgvakjargon kennen. Toch sta ik nog ver genoeg van de inhoud af om de cursisten met mijn communicatieve blik tips en adviezen te geven en hen te helpen om de schrijftheorie op hun eigen praktijk te plakken. Ik sta er dus zeker voor open om meer te leren over de zorgsector, maar laat me vooral ook een leek blijven!”

Trainingspicknick 28 augustus

Wil je ook een communicatietraining in de zorg van Ave of haar collega-trainers? En meteen proeven van ons nieuwe trainingsconcept waar we in september mee zullen starten? Kom dan op 28 augustus naar onze Trainingspicknick in Amsterdam!

20 | 08 | 2019 | door: Ave Luth
Contact? Bel 035 - 623 77 85 of mail info@hvds.nl
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.