Home » Weidegangadvies
Communicatie01 | 08 | 2016 | door: Erik van der Spek

Weidegangadvies

Koeien grazen ’s zomers in de wei en in de winter staan ze op stal; zo eenvoudig had ik me dat voorgesteld. Maar niets is minder waar: koeien die na een aantal jaren op stal weer de wei in mogen (of moeten), worden begeleid door een weidecoach. De overgang van stal naar wei wordt bovendien gefaciliteerd door een weidegangadvies. Het jargon van de veranderingsconsultants blijkt ook al doorgedrongen tot het boerenbedrijf: “En de koeien moeten allemaal weer leren het gras te plukken met de tong.”

Ik ben mijn onschuld verloren sinds ik mij heb verdiept in de wereld van het weidegangadvies. In de Volkskrant lees ik dat veel koeien het prima naar hun zin hebben in hun klimaatgecontroleerde stallen. De verwende dames willen niet meer naar buiten als het te warm of te koud is, of als ze het gras niet lekker vinden. Maar koeien in de wei is nationaal beleid en daarom heeft Den Haag er iets op bedacht: “Om hen te helpen is de ‘weidecoach’ bedacht: een speciaal bijgeschoolde landbouwadviseur die boeren ‘weidegangadvies’ kan geven.” Het ministerie van Economische Zaken heeft een miljoen euro beschikbaar gesteld.

FarmWalk
Ik surf natuurlijk direct naar de Stichting Weidegang (met als motto ‘laat er geen gras over groeien’). Daar lees ik dat de WeideCoaches niet alleen weidegangadvies geven, maar ook “groepen van melkveehouders trainen in de FarmWalk®. De WeideCoaches zijn speciaal hiertoe opgeleid in de Praktijkschool voor Beweiding.” Wie zou denken dat een FarmWalk gewoon een wandeling over de boerderij is, heeft het mis: “De FarmWalk® is een managementtool voor weidegang met als basis een wekelijkse ronde door het eigen gras.” Want: “Dat levert meer grip op het graslandmanagement en het beste beweidingsresultaat.”

Jargon
Uit dit ambtelijke proza blijkt al meteen dat met de coaching ook het jargon zijn intrede doet op de boerderij. Op de site van Stichting Weidegang staat dat “veehouders worden getraind in het gebruik van praktische hulpmiddelen zoals de graslandgebruikskalender, de graslandhoogtemeter en een bemestings- en beweidingsplan.” Een concurrent, Opdegrashoogte, schrijft op de eigen site: “Hierin worden facetten als inschaarhoogte, grasopname door de koe, graassystemen en wekelijkse grasgroeidata meegenomen tot advies.”

Kamervragen
De inzet van weidecoaches heeft zelfs al geleid tot Kamervragen. Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren (wie anders) vraagt de minister: “Kunt u uiteenzetten op welke wijze u de kwaliteit van de adviezen van deze beweidingsadviseurs beoordeelt, of evaluaties van de kwaliteit en de effecten van de adviezen plaatsvinden en welke resultaten dat tot op heden heeft opgeleverd?” Heel goed: ze had er nog bij kunnen vragen: “Bent u ervan op de hoogte dat deze adviseurs niet alleen het landschap, maar ook de taal vervuilen?”

01 | 08 | 2016 | door: Erik van der Spek
Contact? Bel 035 - 623 77 85 of mail info@hvds.nl
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.