Home » Nieuwe training: kwaliteitsplannen en -verslagen schrijven
Nieuws01 | 07 | 2019 | door: Ave Luth

Nieuwe training: kwaliteitsplannen en -verslagen schrijven

Zorgaanbieders stellen jaarlijks een kwaliteitsplan op met daarin hun plannen om de kwaliteit van de zorg voor hun cliënten te verbeteren. In een kwaliteitsverslag blikken zij vervolgens terug op wat er van hun plannen terecht is gekomen. Deze plannen en verslagen moeten transparant, concreet en bovenal ook SMART geformuleerd zijn. In de training Het schrijven van kwaliteitsplannen en -verslagen leert u zelf concrete, ‘smarte’ en cliëntgerichte plannen schrijven. Zo worden uw plannen makkelijker geaccepteerd en met meer enthousiasme uitgevoerd.

Van goed naar beter

Tijdens het congres Thuis in het verpleeghuis op 1 juli in de RAI in Amsterdam verzorgde onze collega Henri Raven al een (geheel volgeboekte) sessie over de vraag ‘Wat maakt een kwaliteitsplan tot een goed plan?’ Tijdens deze sessie bleek dat veel zorgaanbieders weliswaar op de goede weg zijn met hun plannen, maar dat deze plannen vaak nóg concreter, cliëntgerichter en bovenal SMART-er opgesteld kunnen worden. In onze nieuwe training leert u hoe u dat voor elkaar krijgt. Een overzicht van het programma leest u in onze trainingsbeschrijving.

Eigen plan als input

Natuurlijk kunt u tijdens de training ook uw eigen plan(nen) en verslag(en) aan de trainer voorleggen. U ontvangt dan persoonlijke en gerichte feedback op de goede kanten van uw plan en u weet hoe u uw plan nog verder kunt optimaliseren.

Waar en wanneer?

U kunt de training Kwaliteitsplannen en -verslagen schrijven volgen op vrijdag 27 september in Weesp. Schrijf u vandaag nog in!

01 | 07 | 2019 | door: Ave Luth
Contact? Bel 035 - 623 77 85 of mail info@hvds.nl
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.